Julmånaden och advent är igång! Tack för i år!

År 2020 blev ett annorlunda år p g a Coronapandemin. Flera av vår förenings aktiviteter fick ställas in eller modifieras.

Vi säger tack för i år till våra medlemmar, medhjälpare, deltagare och gäster och hoppas på ett hälsosammare nästa år!

God Jul och Gott Nytt År 2021! hälsar Aspås Heimbygdsförening


Editerad av: Siv Gahlin (2020-12-13 10:00:30)

Kontakta oss

 Hembygdsgården Holgers, Nygårdsv 11, Aspås, ordf Tommy Törnqvist, Asplienv 7, Aspås. sekr Siv Gahlin, Liesv 8, 835 94 Aspås
 070-681 21 61 alt 073-052 46 77[email protected] alt [email protected]