Kulturveckan - Öppet hus på Holgers 4 okt, kl 11-15

null

Editerad av: Siv Gahlin (2020-10-02 18:29:24)

Kontakta oss

 Hembygdsgården Holgers, Nygårdsv 11, Aspås, ordf Tommy Törnqvist, Asplienv 7, Aspås. sekr Siv Gahlin, Liesv 8, 835 94 Aspås
 070-681 21 61 alt 073-052 46 77[email protected] alt [email protected]