Medlemskap


Verksamheten kan stödjas med ett medlemskap för 120 kr för enskild medlem och 150 kr för familj. Avgiften insättes på Ås Hembygdsförenings bankgirokonto nummer 5591-0806. Kom ihåg att skriva namn och adress.

                             [email protected]

Editerad av: Sören Svedberg (2018-12-12 12:24:54)