Projekt: Artedi


Anundsjö hembygdsförening har ansökt om och beviljats bidrag från Naturvårdsverkets Lokala Naturvårdssatsningen, LONA till tre projekt på tema naturvetaren Peter Artedi. Föreningen har sökt genom Örnsköldsviks kommun och Länsstyrelsen Västernorrland har beslutat.

Vi har sammanfattat våra projekt i en tre minuters informationsfilm som vi publicerat på YouTube.

LONA-projekt ARTEDI 2

Projektet avslutat. Läs mer här: https://lona.naturvardsverket.se/Project/Edit/3411

Inom projektet har vi producerat tio planscher med naturinformation och placerat dessa längs den existerande naturslingan vid hembygdsgården som kallas Kultur-och sagostigen, ca 700 m lång. Planscherna har olika teman och vi tipsar även om intressanta besöksmål bland naturreservat och andra intressanta platser inom och nära Anundsjö. Djurmodeller i form av ett fiskkonstverk "Artedi fiskafänge" förstärker fiskplanschens innehåll. 

Klicka på kartbilden så kan du spara ner och skriva ut den. Kartan visar var tio planscher med naturinformation är placerade inom hembygdsområdet vid Anundsjö hembygdsgård.

Planschernas innehåll och placering.pdf

Image 

Här finns en lista på de 10 planscherna med naturinformation med alla 30 kulturskyltar längs Kultur-och sagostigen samt . Klicka på länken nedan för att ladda hem och skriva ut både karta och lista eller spara i mobilen för att spara på våra träd.  

Kultur och sagostigen med naturinformation karta och lista….pdf

       Artedi fiskafänge

 Image

Fotograf: Solveig Nordin Zamano

 

LONA-projekt ARTEDI-LONA-dag

Slutrapport kan läsas här: https://lona.naturvardsverket.se/Project/Edit/5029

Vi har sammanfattat våra Artediprojekt i en fyrsidig folder i färg som kan laddas hem här nedan. Utskriftsvänliga versioner utan bilder finns i olika textstorlek nedan. På YouTube har vi publicerat en informationsfilm på 3 minuter 15 sekunder. Resultat i projektet blev även eget designad banderoll och flagga för att markera vår plats vid publika tillfällen.

Folder i färg LONA-Projekt 2012-2019 på tema Peter Artedi i Anundsjö hembygdsförening.pdf

Folder 3 sidor utskriftsvänlig enbart TEXT.pdf

Folder 4 sidor utskriftsvänlig enbart TEXT.pdf

Folder 5 sidor utskriftsvänlig Stor TEXT.pdf

 

LONA-projekt ARTEDI

Slutrapporten kan läsas här: https://lona.naturvardsverket.se/Project/Edit/2642

Vi gjorde en utställning med basinformation om Peter Artedis liv och vetenskapliga gärning i korthet. Planscherna gjordes i material som tål att användas även utomhus.

Utställningen i sin helhet visades i hembygdsgårdens huvudbyggnad under sommaren 2014 och under sommaren 2015 på naturum Höga Kusten vid Skuleberget. En miniutställning finns på hembygdsgården och visas vid publika sammanhang på andra platser.

I samverkan med lärarna för åk 4-6 på Bredbynskolan utformades och tillverkades material i form av basfakta och arbetsmaterial för skolan, bl.a. en uppskattad fiskplansch över Anundsjösjöns 18 fiskarter. Ett skolprojekt med Artedivecka infördes den vecka Artedis födelsedag infaller enligt gamla kalendern, 27 februari.

Under Artediveckan har de tre årskurserna två-tre lektioner på tema Artedi och fiskarna i Anundsjösjön. Varje elev i åk 4 blir tilldelad en fisk som man specialstuderar under åk 5 och i åk 6 har man arbetat fram ett häfte med arbetsblad och en fisk i tre dimensioner. Klasserna besöker hembygdsgården och minnesstenen, de genomför fältdag med flera stationer samt vår-och vinterfiske med hjälp av SFK Storfiskarna. Eleverna får då fiskeutrustning genom Sportfiskarnas projekt Klassdraget. Elevernas fiskar och Artedihäften brukar visas under Anundsjörundan 1 maj i någon av de deltagande lokalerna.

Artediveckan har efter projekttiden inarbetats i ordinarie studieplan och genomförs varje år. Varje klass arbetar ca 3 lektionstimmar med Artedi och fiskarna. Volontärer fungerar som visst stöd till åk 4-6 under Artediveckan och vissa friluftsdagar.

Vidare utbildades informatörer och en studieresa genomfördes inom projektet .

Vi samarbetar med:

 

Denna naturvårdssatsning har medfinansierats genom statsbidrag förmedlade av Länsstyrelsen i Västernorrland.

Förening:

Anundsjö Hembygdsförening

Skapad av: (2018-05-15 18:50:36) Kontakta föreningen
Ändrad av: Anundsjö Hembygdsförening (2019-05-22 13:54:38) Kontakta föreningen