Bli medlem

Varmt välkommen att bli medlem i Anundsjö hembygdsförening!

Föreningen är partipolitiskt obunden och verkar för:
att bevara och synliggöra Anundsjös kulturhistoria
att öka intresset och engagemanget för vår hembygd
att tillvarata och synliggöra våra medlemmars tankar och idéer i hembygdsfrågor
att bidra till ett utökat samarbete mellan föreningar, skolor och näringsliv i Anundsjö

Föreningen är öppen för alla - oavsett nationalitet, religion, hemvist, kön eller ålder - som delar vårt intresse för en levande hembygd i Anundsjö.

Vårt högsta beslutande organ är årsmötet dit alla medlemmar kallas och där alla närvarande medlemmar har rösträtt. Till årsmötet kan alla medlemmar lämna in frågor, förslag och motioner som då tas upp och behandlas. Mellan årsmötena beslutar styrelsen i löpande frågor och tar mycket gärna emot frågor och förslag från medlemmarna som då behandlas vid styrelsens möten. Kontaktuppgifter till styrelsen finner du under rubriken "Kontakta oss" i menyn uppe till vänster.

Medlemsavgiften för 2024 är 150:- per person.
Betalas till bg 5596-6121.
Kom ihåg att ange ditt namn och e-postadress alternativt postadress vid betalning.

Eller skicka ett e-postmeddelande till vår kassör: [email protected] så skickar hon ett inbetalningskort till dig.

Anundsjö Hembygdsförening är mycket mån om att inte hantera personuppgifter i onödan. Men i vissa fall behöver vi dem för att kunna fullfölja våra åtaganden!
Läs mer om vår integritetspolicy här: Integritetspolicy