Kontakta oss

 Prästbordet 105 895 30 BREDBYN
 Prästbordet 105 895 30 BREDBYN
 070-561 06 19 (telefonsvarare) [email protected]

Stötta Anundsjö Hembygdsförening och BLI MEDLEM! Läs mer här: Medlemsinfo

Anundsjö Hembygdsförenings styrelse 2024:

Ordförande: 
Birgitta Jonasson
Mobil: 070-272 92 01
E-post: [email protected]

Styrelseledamöter:
Barbro Persson. Sekreterare. Mobil: 070-594 10 64
E-post: [email protected]
Mona-Lisa Mårtensson. Kassör. Mobil: 076-843 83 75
E-post: [email protected]
Kenneth Lindmark. Vice ordförande. Mobil: 070-600 65 77 
E-post: [email protected]
Mats Webiörn. Ledamot.
E-post: [email protected]
Jan-Olov Kallin. Ledamot.  Mobil: 070-563 77 77
E-post: [email protected]  
Angelique Karlsdotter. Ledamot. Mobil: 070-622 35 99

Ersättare:
Björn Svensson. Mobil: 073-180 67 16
E-post: [email protected]
Vakant
Revisorer:
Ann-Britt Mårtensson
Ulf Svensson. Tfn: 0661-65 40 95
Revisorsuppleanter:
Lennart Forsberg. Mobil: 070-628 32 45
Roland Hagström. Mobil: 070-380 08 02

Valberedning:
Sören Sjöberg sammankallande. Mobil:070-674 75 95
E-post: [email protected]
Åke Ottosson. Mobil: 070-634 42 67
E-post: [email protected]

KONTAKTPERSONER FÖR ARBETSGRUPPER OCH KOMMITTÉER:

Artedikommitté:
Sammankallande: Solveig Nordin Zamano. Mobil: 070-672 84 83
E-post: [email protected]

Byggnadskommitté:
Sammankallande: Åke Ottosson. Mobil: 070-634 42 67
Gullik Dahlstedt. Mobil: 076-812 19 70
E-post: [email protected]
Mats Mossö. Mobil: 070-660 40 16
Mats-Erik Mårtensson
Kurt Nordlander. Tfn: 0661-109 09
Ingemar Persson. Tfn: 0661-108 52

Fotogrupp:
Fotoarkiv, mottagning av foton, skanning, utställningar
Sammankallande: Mona-Lisa Mårtensson. Mobil: 076-843 83 75
E-post: [email protected] 

Föremålsgrupp:
Mottagande av föremål, registrering, utställningar
Sammankallande: Vakant
Mona-Lisa Mårtensson
. Mobil: 076-843 83 75
E-post: [email protected]
Barbro Persson. Mobil: 070-594 10 64

Arbetsgrupp för Kultur- och Sagostigen:
Sammankallande: Birgitta Jonasson. Mobil: 070-272 92 01
E-post: [email protected]
Angelique Karlsdotter. Mobil: 070-622 35 99
Kontaktperson för Kultur- och Sagostigens utbyggnad, projekt Artedi:
Solveig Nordin Zamano. Mobil: 070-672 84 83
E-post: [email protected]

Textilkommitté:
Sammankallande: Margareta Wåhlstedt. Mobil: 070-211 06 92
Kristina Ottosson
Ingrid Mårtensson

Leena Koskela
Gunnel Hagström
Barbro Persson. 
Mobil: 070-594 10 64

Kontaktpersoner till Sagavägenbonadens Anundsjögrupper:
Vega Näsström. Mobil: 070-217 76 43
Leena Koskela. Mobil: 070-291 90 28
Christina Nylander. 
Här kan du läsa mer om den fantastiska Sagavägenbonaden: Sagavägenbonaden

Kontaktperson för hyra av Bagarstugan:
Gun Larsson. Mobil: 070-282 20 95

Avgifter för hyra av Bagarstugan år 2024:
Hyra per dag för medlem: 160 kr
Hyra per dag för ej medlem: 320 kr
Ved: 200 kr per dag för alla.

Avisering om avgiftshöjning hyra av Bagarstugan för år 2025:
Hyra per dag för medlem: 200 kr, Hyra per dag för ej medlem: 350 kr, Ved: 250 kr per dag för alla.

Kontaktperson för Sommarcaféets bemanning:
Kenneth Lindmark 
E-post: [email protected]