Till våren 2023 återvänder vi till Järnvägens museums hörsal. Programmen hittas under Aktiviteter! De  innehåller mer ur Harry Augustssons bildskatt, med ett särskilt program om hans idrottsbilder. Det blir också två program om Ängelholms musikhistoria: om Engelholms Musikforum och Tullakroksfesterna och om Ängelholms musikkårer genom 150 år.

Datumen blir: 23 januari, 13 februari (extrainsatt!), 20 februari, 20 mars och 24 april. 

Det planerade jazz-föredraget, 24 april, har skjutits fram, och det är osäkert när eller om det blir av i avsedd form. I stället kommer en berättelse om Ängelholms Musikkår och dess företrädare, från 1860-talet och framåt.

 


Förening:

Ängelholmsbygdens lokalhistoriska förening

Skapad av: (2021-03-24 09:30:38) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ängelholmsbygdens lokalhistoriska förening (2023-03-22 21:44:25) Kontakta föreningen