Bli medlem

Välkommen som medlem i Almesåkra hembygdsförening. Medlemsavgiften 50 kr/person eller 100 kr/hushåll och betalas till plusgiro 51 81 78-9 eller via swish till 123 371 08 60. 
Skriv gärna namn, adress och att det gäller medlemskap.
Betalningar från utlandet
IBAN:      SE84 9500 0099 6018 0518 1789
BIC-kod (swift):    NDEASESS