Ordförande: Roland Granath, 070 - 636 45 15, [email protected]

Sekreterare: Angelica Seger   [email protected]

Kassör: Kerstin Karlsson   [email protected]

Uthyrning av Sockenstugan: Pär Erickson Svenska Kyrkan, 0380-51 51 26, [email protected]

Ansvarig för hemsidan:  Bengt Johannesson [email protected] 

Jourschema 2019.pdf