Om oss

Almesåkra Hembygdsförening är socknens största förening med ca 170 medlemmar. Bilden ovan är tagen i juni 2020 och visar sockenstugan från 1874 och stallbyggnaden. Föreningen äger dessutom Hembygdsgården L Gödeberg, belägen vid vägen mellan Almesåkra och Holma.

Almesåkra socken i Nässjö kommun har gamla anor. Där nuvarande kyrka ligger har det tidigare funnits åtminstone två kyrkor. Vägen, som går förbi, var fram till järnvägsepokens början den viktigaste förbindelsen mellan Jönköping och Kalmar. Det finns mera att läsa under Almesåkra socken (menyn tv).
Almesåkra Hembygdsförening bildades 1945, se Äldre protokoll. Föreningen äger två fastigheter. År 1956 förvärvades Gödeberg 4:2, Hembygdsgården och 2016 blev föreningen ägare till Almesåkra sockenstuga. Detta blev möjligt, sedan Olle Jönsson, Ekesjö gård först köpt fastigheten och sedan skänkt den till föreningen.
Sockenstugan byggdes 1874, fyra år efter att den nya kyrkan hade invigts. I den östra delen av byggnaden inreddes en skolsal. Den västra salen kom att användas för församlingens och kommunens sammanträden och stämmor. En del timmer från 1600-talskyrkan kom till användning. 1907 gjordes en tillbyggnad för att tjäna som lärarbostad.
På den stora tomten finns också en stallbyggnad med förråd samt ett par mindre byggnader.
Under 2016 utfördes ett omfattande upprustningsarbete med bl a reparation och målning av samtliga fönster, utbyte av rötskadad panel samt målning av samtliga byggnader. Arbetet har sedan fortsatt med ny värmeinstallation med värmepump och kollektorslang i Almesåkrasjön. Skolsalen har inretts till sammanträdes- och föreläsningssal. Mot gården har en ny, handikappvänlig entré anordnats.
2018 erhöll föreningen ett ytterligare tillskott i form av en synnerligen generös gåva från Valter och Iréne Jonsson i Davidstorp. Detta möjliggjorde bl a en omfattande reparation av lägenheten i sockenstugan.
Föreningens avsikt är att bredda användningen av sockenstugan och få in flera intressenter, som kan använda fastigheten. Kyrkan kommer i fortsättningen att hyra in sig för sin verksamhet.
Hembygdsgården ligger på vägen mellan Almesåkra och Holma. Byggnaden, en dubbelkammarstuga från början av 1800-talet, i 1 1/2 våning med rödfärgad locklistpanel och rött taktegel, har varit mangårdsbyggnad på jordbruksfastigheten Lilla Gödeberg och var bebodd av brukarfamiljen fram till 1950. Hembygdsföreningen förvärvade fastigheten 1956. Huset saknar alla moderna installationer och är förmodligen i oförändrat skick sedan det byggdes med undantag för nödvändigt underhåll och borttagen köksingång med förstuga. Här fanns mellan åren 1932 -1950 telefonstationen ”Almesåkra” med från början fyra abonnenter. Fastighetsägaren tjänstgjorde även som socknens fjärdingsman.