Årsmötet 2018

Vid årsmötet den 12 mars omvaldes ordföranden Lena Andersson. Förhandlingarna avslutades med avtackning av ledamoten och tillika kassören Evert Johansson. Han har varit aktiv i olika uppdrag och praktiska arbeten sedan 1982. Utöver kassörsuppdraget har han lagt vasstak på Lindbergladorna, reparerat kvarnar och jobbat med  byggnadsrenoveringar tillsammans med andra flitiga medlemmar.

Ordföranden Lena Andersson avtackar kassören Evert Johansson

Efter fikat medverkade verksamhetschefen på Himmelsberga, Julius Sääf. Han inspirerade oss med tips och idéer att engagera barn och yngre människor, allra helst över alla generationer att komma till våra aktiviteter. Vidare berättade han om årets planer och aktiviteter för Himmelsberga.

Reparation av oxvandring

Under sommaren 2017 reparerades oxvandringen tillhörande Lindberggården av tre flitiga medlemmar. Nya stöttor ersatte de gamla.              

Betesmarker och växternas mångfald

I anslutning till årsmötet fick vi en presentation av ett forskningsprojekt från Lunds universitet om växtligheten i Algutsrum. Gruppen som jobbat med detta består av professor Honor Prentice – botanik, Karin Hall – geograf och Oskar Löfgren – ekolog. Det som gjort området runt Algutsrum så unikt är att det finns historiska kartor som visar bruket av olika marker där man kan se hur betesmarkerna har använts under lång tid. Särskilt området runt Jordtorpsåsen är intressant. Det som är så betydelsefullt är kornas betande. Marken är stenig, mager och olönsam för odling. Inom en kvadratmeter kan man finna 40 olika arter, t ex axärenpris, praktbrunört, fältsippa, backtimjan, toppjungfrulin, backklöver. Om marken gödslas förstörs floran och mer snabbväxande arter som hundkex, smörblomma, gräs kommer att kväva dom lågväxande arterna. Projketet har pågått under många år och enligt Honor Prentice är markerna bäst i världen. Ta en extra titt och njut när ni promenerar på Jordtorpsåsen.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter