Betesmarker och växternas mångfald

I anslutning till årsmötet fick vi en presentation av ett forskningsprojekt från Lunds universitet om växtligheten i Algutsrum. Gruppen som jobbat med detta består av professor Honor Prentice – botanik, Karin Hall – geograf och Oskar Löfgren – ekolog. Det som gjort området runt Algutsrum så unikt är att det finns historiska kartor som visar bruket av olika marker där man kan se hur betesmarkerna har använts under lång tid. Särskilt området runt Jordtorpsåsen är intressant. Det som är så betydelsefullt är kornas betande. Marken är stenig, mager och olönsam för odling. Inom en kvadratmeter kan man finna 40 olika arter, t ex axärenpris, praktbrunört, fältsippa, backtimjan, toppjungfrulin, backklöver. Om marken gödslas förstörs floran och mer snabbväxande arter som hundkex, smörblomma, gräs kommer att kväva dom lågväxande arterna. Projketet har pågått under många år och enligt Honor Prentice är markerna bäst i världen. Ta en extra titt och njut när ni promenerar på Jordtorpsåsen.

Ny ordförande

Årsmötet den 12 mars valde ny ordförande i föreningen. Hon heter Lena Andersson och är väl förtrogen med Algutsrum då hon är född här och sedan ett par år varit ledamot i styrelsen . Sitt yrkesverksamma liv har hon haft på flera platser i landet. Hon efterträder Inge Slottner som fortsätter sitt arbete som ledamot.

Barn på Lindberggården

Den 7 juni besökte barn från förskolan och dagbarnvårdarna samt elever från Glömmingeskolans årskurs 3, Lindberggården för att pröva på och lära om gamla hantverk och lekar. Barnen fick åka hästskjuts och kasta hästsko, pricka stenar, skura trasmattor, sy i knappar, tillverka potatismjöl av potatis, se på knyppling och lära sig tillverka visselpipor. Som avslutning bjöd föreningen alla på varmkorv med bröd. Eleverna från Glömmingeskolan besökte också Lovisatorpet.

Lindberggården ommålad

Under våren har några flitiga medlemmar i föreningen arbetat med att måla om byggnaderna på Lindberggården. Man har lagat, skrapat, borstat och målat fasaderna och fönstren på mangårdsbyggnaden och de två sidobyggnaderna. Det har varit ett omfattande jobb av ideella krafter. Tur med vädret har de haft, inget regn har hindrat dem. Nu är allt klart och husen lyser i ljust falurött.
Utöver de här jobbet har samma medlemmar rengjort redskap och gamla jordbruksredskap som finns i de vasstäckta ladorna.

Kristina JFotograf: Kristina J

Målning av gavel på mangårdsbyggnaden

Kristina JFotograf: Kristina J

Målning av sidobyggnad

 

 

 

Nytt 2016

Förening höll årsmöte den 6 mars och ordförande Inge Slottner omvaldes. Övriga som ingår i styrelsen, nyvalda såväl om omvalda finns under ”Kontakta oss”. Då hembygdsrörelsen firar 100 år 2016 ordnar vi öppen hembygdsgård på Lindberggården och i Sockenstugan fyra tisdagseftermiddagar i juli för visning samlingarna. Kaffe serveras på Lindberggården där man kan njuta av den kringbyggda gårdens ombonade miljö. Den 13 augusti som också är föreningens egen ”nationaldag” kommer att firas särskilt. Övriga aktiviteter kan ni se under ”Programmet 2016”.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter