Betesmarker och växternas mångfald

I anslutning till årsmötet fick vi en presentation av ett forskningsprojekt från Lunds universitet om växtligheten i Algutsrum. Gruppen som jobbat med detta består av professor Honor Prentice – botanik, Karin Hall – geograf och Oskar Löfgren – ekolog. Det som gjort området runt Algutsrum så unikt är att det finns historiska kartor som visar bruket av olika marker där man kan se hur betesmarkerna har använts under lång tid. Särskilt området runt Jordtorpsåsen är intressant. Det som är så betydelsefullt är kornas betande. Marken är stenig, mager och olönsam för odling. Inom en kvadratmeter kan man finna 40 olika arter, t ex axärenpris, praktbrunört, fältsippa, backtimjan, toppjungfrulin, backklöver. Om marken gödslas förstörs floran och mer snabbväxande arter som hundkex, smörblomma, gräs kommer att kväva dom lågväxande arterna. Projketet har pågått under många år och enligt Honor Prentice är markerna bäst i världen. Ta en extra titt och njut när ni promenerar på Jordtorpsåsen.

Ny ordförande

Årsmötet den 12 mars valde ny ordförande i föreningen. Hon heter Lena Andersson och är väl förtrogen med Algutsrum då hon är född här och sedan ett par år varit ledamot i styrelsen . Sitt yrkesverksamma liv har hon haft på flera platser i landet. Hon efterträder Inge Slottner som fortsätter sitt arbete som ledamot.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter