Bli medlem


Vill du bli medlem gör så här:

Fyll i "Skicka meddelande"  och betala in medlemsavgiften till bankgirokonto 704-8960. 

Glöm inte att skriva ditt namn på talongen eller i meddelanderutan på internetbanken.

Årsavgiften 2023 för medlemskap i Åkers Hembygdsförening är 100 kr (enskild medlem), 150 kr (familj).


Du kan även Swisha till nummer 123 351 14 09 och mottagare är Åkers Hembygdsförening. Om du hellre vill ha medlemsutskick per e-post i stället för med brev så ange detta och din e-postadress på inbetalningen. Genom att göra detta minskar du föreningens kopierings- och distributionskostnader.

Genom att bli medlem i Åkers Hembygdsförening stödjer du arbetet med att utveckla kulturen och göra historien synlig i ett av Mälardalens mest intressanta framtidsområden.