Välkommen till ÅKERS HEMBYGDSFÖRENING

Åkers hembygdsförening bildades 1986. Det har dock funnits en tidigare hembygdsförening i Åker – Åkers och Länna hembygdsförening. Den startades redan i slutet av 1920-talet men kom under 1950-talet att föra en alltmer tynande tillvara och lades ned 1959.
Det var önskemålet att få bygga upp ett museum som blev starten på den nya hembygdsförening. För att dåvarande AB Åkers Styckebruk skulle ställa en lokal till förfogande ansåg bruksledningen att det behövdes en hembygdsförening i bakgrunden för att garantera långsiktigheten.
Idag kretsar mycket av vår verksamhet kring vårt museum och ansvaret för Bruksarkivet men vi svarar även för två vandringsleder och utkikstornet på Stenhuggarmon.  Mer om museet, arkivet och vandringslederna hittar du under respektive flik.
Under ett år genomför vi 8-10 olika arrangemang. Årligen återkommande är Valborgsfirande, Masugnspredikan, Midsommarfesten och Glöggafton.
Under 2011 firade vi 25 år och gav då ut en bok om vår egen historia ”Från magasin till museum – 25 år med Åkers hembygdsföening”. Mer om denna kan du läsa under rubriken Vår historia.
Mer information om föreningen, vår verksamhet och lite historia om Åker hittar du på vår hemsida www.akershembygd.se

 

Museet var tidigare spannmålsmagasin. Byggnaden från slutet av 1700-talet.

Bruksarkivet är idag inrymt i masugnen från 1795

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter