Lördagen den 17 februari bjöd på vackert, soligt och lite vårlikt väder. Ändå kom ca 70 personer till Hembygdsföreningens årsmöte i Församlingshemmet. Ordförande Kire Malmberg Sagergrim välkomnade. Claes Ruderstam höll en parentation över medlemmar som avlidit sedan förra årsmötet.
Själva årsmötet inleddes traditionsenligt med att Föreningens Sånggrupp sjöng några sånger, även om de denna dag var reducerade, då musikanterna Boel med döttrar deltog på stor spelmansstämma. En av sångerna var Välkommen till Vittsjö, som skrevs av vittsjöbördiga Inez Palm (1920-2012).
Lars Henningsson utsågs till mötesordförande. Till ny styrelseordförande på 1 år valdes Lynn Heurlin Karlsson, och Louise Remstedt fyllnadsval på 1 år.  Till nya suppleanter valdes Lennart Ottosson och Johan Gollnert. I de 19 kommittéerna var det mest omval. En ny kommitté för ungdomsverksamhet har bildats.
Årsavgiften för 2025 förblev oförändrad, 150 kr per person. Förslaget till nya stadgar diskuterades och gick på återremiss.
Till valberedning utsågs Kjell-Uno Ögren, Karin Persson samt Sverre Albinsson.
Efter förhandlingarna var det åter dags för Sånggruppen med ytterligare tre sånger, där den avslutande var Vittsjöminnen, vars text skrivits av vittsjöbördiga Inger Bergvall och musiken av Gunnar Olofsson. Båda dessa avled under 2023.
Kjell-Uno tackade Kire för det jobb hon lagt ner i föreningen och välkomnade Lynn med var sin blomma.  Nu kändes det skönt att få röra på benen! Sorlet ökade och man hade en trevlig samvaro. Kaffet och de hembakta kakorna satt som en smäck!
Så var det dags att få del av Smultronställen i Hässleholms kommun. Det var Thomas Johnsson GBF (Göinges Biologiska Förening) som använt drönare för att ta underbart vackra naturbilder från ovan! Han var nu inne på sin tredje drönare! Inte alltid lätt att navigera! Vi fick bl a se ut över Hörlinge ängar, Ubbalts naturreservat, Gundrastorp/Ekholmen med flera platser. Till varje plats berättade och visade han växter och djur som är speciella i just det området.  Thomas påpekade om hur viktig den biologiska mångfalden är. Vi ingår ju också i ekosystemet och det är viktigt att ingen länk försvinner. Spelande orrar, som förr var mycket vanliga, har minskat markant i vårt område. Däremot har fåglarna glada och trana ökat och häckar t o m här. Thomas tackades med en varm applåd samt en blomma. Trevligt att ha fått exempel på nya besöksmål!
Efter en trevlig eftermiddag tillsammans, var det dags att bege sig hem. Kanske med en ny årsbok i sin hand, då det denna dag var boksläpp för Årsskrift 2023. Bara att önska nya styrelsen och alla kommitteerna lycka till med sitt arbete!


Förening:

Wittsjö Hembygdsförening

Skapad av: Karin Persson (2024-02-19 18:48:31) Kontakta föreningen
Ändrad av: Karin Persson (2024-03-04 21:24:29) Kontakta föreningen

Kontakta oss

 c/o Lynn Heurlin Karlsson, Liakroken 5, 282 66 Vittsjö
 Verumsvägen 1, Vittsjö
 Swish 123 266 56 77  070-777 79 05[email protected]