Bli medlem

Medlemsavgiften är 100 kronor.

Hembygdsföreningens Bankgiro:109-4499
Länsförsäkringar

Skriv ditt namn adress och telefonnummer på inbetalningskortet

Är Du medlem får DU hyra Hembygdsgården till reducerat pris.

Se mera under menyn Uthyrning.