Evert Melin har varit en pådrivande kraft i Waggeryds Museiförenings utveckling. I tolv år mellan 1999 – 2010 var Evert ordförande i föreningen. Under denna tid färdigställdes renoveringen, husets utställningar formades, arkivarbetet startade, digitaliseringen kom igång, mötesverksamheten tog form och böcker gavs ut.

Efter ordförandeskapet fortsatte Evert sitt uppdrag som ledare för en studiecirkel som kartlade affärer, hantverk och småföretagsamheten i Vaggeryds tätort. I tio år fram till 2015 redovisade studiecirkeln, under Everts ledning, sin forskning genom årliga stadsvandringar på tio av Vaggeryds centrala gator.

Evert Melin har betonat vikten av lokalhistorisk dokumentation och han har varit starkt engagerad i föreningens bokutgivning. Åren 1996 till 1999 arbetade han på egen hand med boken ”Larmet går” en bok om bränder och brandmän i Vaggeryds kommun. Därefter har han ingått i  redaktionskommittéerna för de fem böcker som Waggeryds museiförening gett ut. Evert har tagit stort ansvar i arbetet med böckernas texter och bilder. Första boken kom 2002 - ”Snickeri- och möbelfabriker i Vaggeryd och Götafors”, sedan följde 2005  - ”Affärer kring Hjortabron” och 2008  - ”Bebyggelse vid Hjortabron”.

De dokument, bilder och texter som Everts studiecirkel under en tioårsperiod redovisade vid stadsvandringarna i Vaggeryd utgjorde grundmaterialet till Museiföreningens två senast utgivna böcker, 2016 och 2017 - ”Från Waggeryd till Vaggeryd – en vandring i tid och rum” del 1 och 2.

Vid  Jönköpings läns hembygdförbunds årsmöte på Gummifabriken i Värnamo 13 april kommer Evert Melin tilldelas förbundets förtjänsttecken i guld.


Förening:

Waggeryds Museiförening

Skapad av: Waggeryds Museiförening (2019-04-02 16:35:55) Kontakta föreningen
Ändrad av: Waggeryds Museiförening (2019-04-02 16:45:39) Kontakta föreningen