Vrena och Husby-Oppunda Hembygdsförening.


Vi är en aktiv hembygdsförening som bildades redan 1976. Vi försöker värna om den bygd vi lever i både vad gäller natur och byggnader men även människor och minnen från förr. Minnena finns bevarade både i ord och bild. För att alla ska kunna ta del av allt material har vi det samlat i vårt arkiv i en egen lokal dit alla är välkomna. Vi lägger även ut på hembygdsföreningarnas gemensamma nätbaserade arkiv som heter Bygdeband. Det är en guldgruva för de intresserade.
Vi har även ett litet museum intill Husby-Oppunda kyrka.
I menyerna till vänster finns under olika rubriker av vad som finns just här.

Välkommen att dela vårt intresse för Vrena och Husby-Oppunda.