Kommunen stöttar brobygget

Barometern skriver på nätet den 12/3 2020

Kommunen stöder Vissefjärda hembygdsförenings byggnation av en ny gång- och cykelbro mellan Vissefjärda kyrka och kyrkstallarna.

Stödet är på 500 000 kronor och det kommer väl till pass, för kostnaden för den nya bron är två miljoner kronor. Det är, såvitt Barometern känner till, ännu inte avgjort huruvida bron ska vara av trä eller metall, men enligt hembygdsföreningens ordförande Göran Persson är målsättningen att få brofästena på plats under sommaren.

Den gamla stenbron revs 1939 och på platsen fanns på senare år en pontonbrygga, men det var ingen långsiktig lösning.

Nu återstår 1,5 miljoner kronor för att finansieringen ska vara i hamn, men hembygdsföreningen har goda förhoppningar om att det ska lösa sig med donationer, för många är engagerade i den för Vissefjärda symboliskt viktiga bron.

– Det var ett helt enigt beslut och det känns bra att kommunen kan stödja det här projektet. Det blir mycket fint med en gång- och cykelbro som binder ihop samhället över Lyckebyån, säger kommunalrådet Johan Jonsson (C).

Jonsson uttrycker respekt för engagemanget i Vissefjärda.

– Föreningarna bidrar hela tiden till en positiv utveckling och hembygdsföreningen har lagt ner ett oerhört jobb för att komma så här långt. Det handlar om juridik och byråkrati kring strandskydd och vatten och det är ingen lätt sak. Om kommunen skulle ha byggt den här bron hade det blivit betydligt dyrare, för förarbetet har nu gjorts ideellt. Det är ett skolexempel på lokalt engagemang. Man driver utvecklingen framåt och går åt samma håll. Riktigt roligt att kunna stödja detta.

Det blir en stålbro som är 2 meter bred och 30 meter lång. Alla inblandade entreprenörer är lokala företag.

Hur bron kommer att se ut visar bifogad bild, dock med lite justeringar med avseende på bredd och utformning. 

 

 

 


Editerad av: Christer Martinsson (2020-05-23 14:25:06)