Om oss

Virestads Hembygdsförening är en aktiv och levande förening grundad redan 1925. Vårt främsta ändamål är att samla och vårda fornminnen och kulturvärden, samt att höja samhörighetskänslan och kärleken till hembygden.

Föreningen har i sin ägo flera olika samlingar av bruksföremål, såsom redskap och husgeråd, samt slöjd och hantverk från orten. Det finns ett rikt bokbestånd och ett unikt bildarkiv som beskriver bygdens historia. Därutöver äger vi även ett antal byggnader, som vi gärna öppnar upp för besök vid olika evenemang eller enligt överenskommelse Minnesmärken som Pehr Hörbergsstenen i Övraön och Kungastenen i Sedingehult har rests av hembygdsföreningen.

Här på hemsidan kan du läsa om våra anläggningar, trycksaker som vi har till försäljning, nyheter och kommande aktiviteter, reportage från de senaste evenemangen, och, som medlem, även se vårt bildarkiv.
Vi har ett brett kontaktnät inom genealogi, och välkomnar släkt- och hembygdsforskare att kontakta oss.
Besök oss gärna regelbundet både här på hemsidan och vid våra olika arrangemang!

**********************************************************************************'

Welcome to Virestad homestead society!

Virestad homestead society was founded in 1925. The association's primary purpose is to collect and care for antiquities and cultural values, and to enhance the sense of community and love of our home district. We have in our possession several collections of everyday items such as utensils and household items, and handicrafts from the resort. There is a rich book collection and unique photoarchives describing our history. In addition, we also own a number of buildings, which we like to open up to visitors at events or by appointment. The Pehr Hörberg stone of Övraön and the Kings stone in Sedingehult has been erected by the local homestead society. On this website you can read about our facilities, printed materials that we have for sale, news and upcoming events, and, as a member of the society, look at the pictures in our archive.
We take pride in helping genealogists and welcome you to contact us.
You are most welcome to visit us, both here on the website and in person if you happen to be passing by Virestad!

Kontakta oss

 c/o Elisabet Gunnarsson, Uthövdan 2659, 343 91 Älmhult
 Virestads Hembygdspark Kajelund, Pehr Hörbergs väg, Virestad, Sverige
[email protected]