Om oss

Vikingstads Hembygdsförening har sin hemvist i Bankebergs  Mellangård som är uppförd 1753. Detta efter branden 1752 som ödelade 54 hus i Bankebergs By. Inget hus  är ditflyttat, men det fanns flera hus  som  nu är  rivna. På Mellangården har det bedrivits lantbruk av  bland annat bröderna Albin och Filip Nilse, söner till Häradsdomare A.P Nilsson. Vikingstads Hembygdsförening bildades 27 oktober 1960 på initiativ  av kyrkoherde Gustav Rydmalm, som hade kallat till ett konstituerande möte. Den styrelse som då valdes blev Arne Asplunder ordförande, Bengt Bengtèn sekreterare och Karl Fransson kassör. 58 personer antecknade sig som medlemmar denna gång. Verksamheten skulle inriktas på att samla in äldre föremål, samt utflykter och torpvandringar. 1969 fick hembygdsföreningen av Fru Ester Norrbom(syster till Albin och Filip) i Tullinge rätten att disponera byggnader och trädgård på Bankebergs Mellangård. 1976 tecknas ett nyttjanderättsavtal med Linköpings kommun, i vilket Hembygdsföreningen medges rätten att nyttja Bankebergs Mellangårds byggnader, samt visst tomtområde under 10 år. Upplåtelsen var vederlagsfri men det ålades föreningen att på sin bekostnad underhålla byggnaderna och hålla området i prydligt skick. 1996 köper Hembygdsföreningen Bankebergs Mellangård av kommunen. Det är nu främst medlemmar som aktivt sköter underhållet och bedriver verksamheten på hembygdsgården. Vill du vara med så kontakta oss gärna.

ImageImage