Ni kan kontakta oss per telefon eller e-post.

Kansli: [email protected]

Styrelsemedlemmar

Ordförande: Rickard Fransson  Tel. 070-522 52 56  [email protected]

   Kontaktman Hembygdsbladet/webbansvarig/ansvarig utgivare Hembygdsbladet.

V. ordförande:  Eva Petersén. Tel. 073-502 48 61 [email protected].

 Representant i SIV. Kontaktperson för ÖHF och Östergötlands länsmuseum.   

 Intendent: Yttre miljö och bodarna.      

Sekreterare:  Margareta Bendz Tel. 070-667 16 93  [email protected]

Vice sekreterare: Anita Sundgren Tel. 079 - 333 90 60  [email protected]

Kassör: Alf Karlsson Tel. 073 -063 12 56  [email protected]  Medlemsfrågor,  Studieombud.

Ledamot Hans Persson Tel.   070-557 26 11 [email protected]

   Intendent: Yttre miljö och bodarna.  Marknadsansvarig.

Ledamot  Bo Däljemar Tel. 070- 558 08 11  [email protected]

   Intendent: Yttre miljö och bodarna.

Ledamot Kicki Lantz Tel. 076-867 25 40 [email protected] 

Ledamot Sven-Åke Öberg Tel. 076-882 00 82  [email protected]

   Intendent: Yttre miljö och bodarna.

Ledamot Mats Källgren Tel. 070- 309 88 02  [email protected]

   Ansvarig E-posten.

Ulla Eliasson Tel. 070-843 72 77 

   Ansvarig för loppmarknaden. 

 

Kontaktar du oss via nedanstående formulär så är vi tacksamma om du noga anger ditt ärende så att rätt person kan ta tag i detsamma.

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]