Ni kan kontakta oss per telefon eller e-post.

Kansli: [email protected]

Styrelsemedlemmar

Ordförande: Marianne Danielsson Tel. 070-684 23 52

   Intendent: Mangårdsbyggnaden/webbansvarig/ansvarig utgivare Hembygdsbladet.

V. ordförande: Rickard Fransson  Tel. 070-522 52 56  [email protected]

  Kontaktman Hembygdsbladet.

Sekreterare:  Lars Gunnar Petersson Tel. 013-80457, 070-7195930  [email protected]

Vice sekreterare: Sven-Åke Öberg Tel. 076 -882 00 82  [email protected]

Kassör: Alf Karlsson Tel. 073 -063 12 56  

Ledamot Hans Persson Tel. Tel. 013-80646, 070 -557 26 11  [email protected]

   Intendent: Bodarna och yttre miljö.

Ledamot Curt Nilsson Tel. 070- 564 24 20  [email protected]

   Intendent: Kuskbostaden, Drängstugan, Allerts rum och trädgårdsansvarig.

Ledamot Gunnar Månson Tel. 013 - 80525, 070 825 27 67

Ledamot Weine Göransson Tel. 070-676 01 87

Ledamot Mats Olsson Tel. 013- 805 68, 070- 309 88 02

Ledamot Ulla Eliasson Tel. 070-843 72 77

   Ansvarig loppmarknad.

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]