Bli medlem i Vikarvet, Kulturhistoriskt sällskap!

I medlemskapet ingår vår senaste årsbok!

Vikarvet ordnar bildfrukostar, föreläsningar, Vikarvets dag, Kvarnens dag, Frukost i det gröna, Jul på Vikarvet m.m.

Du stödjer arbetet med att bevara föreningens fiskarstugor och sjöbodar, fiskebåten Frifararen och Marias kvarn.

Vikarvet bildades 1915 och i museet visas hur människor levde förr av fiske, sjöfart, stenhuggeri, industriarbete m.m.
både i bild och genom olika föremål.

Enskild medlem kostar 250 kronor, familj 400 kronor. Ständigt medlemskap kostar 2000 kronor.

Betala till BG 5954-0716 eller SWISHa till 073 876 06 22 och ange namn, adress, e-postadress och önskad typ av medlemskap.

Köp gärna våra äldre årsböcker från föreningen via [email protected]


Förening:

Vikarvet Kulturhistoriskt Sällskap

Skapad av: Göran Emanuelsson (2021-01-03 22:33:50) Kontakta föreningen
Ändrad av: Göran Emanuelsson (2024-02-11 15:00:16) Kontakta föreningen