Om oss

Välkommen till Vika byalags hemsida där vi informerar om kommande och genomförda aktiviteter, även om nyheter som kan vara av intresse. Vika by är en långsträckt by vid E 45:an 9 km söder om Mora indelad i tre delar, södra, norra, samt där emellan den centrala delen, Stenis. Antalet invånare i...

Läs mer >

Nyheter

Medlemsavgift

I väntan på att vi kan komma igång med verksamheten är vi glada om så många som möjligt
betalar medlemsavgiften om 50 kronor, gäller familj oavsett antal familjemedlemmar.
Byalagets plusgiro: 135432-3, Swish: 123 620 3327. 
Märk inbetalningen "medlemsavgift" samt namn.

Nytt år

Nu går vi in i ett nytt år då vi förhoppningsvis kan komma i gång med verksamheten.

Under 2020 var ju i princip all vår verksamhet nerlagd, vi hann dock genomföra

ett årsmöte innan pandemin tog fart. Vi räknar med att kalla till ett nytt årsmöte

 under våren då vi kan sitta ute.

Till...

Läs mer >

Vika byalags hemsida

Välkommen till Vika byalags hemsida där vi informerar om kommande och
genomförda aktiviteter, även om nyheter som kan vara av intresse.