Om oss

Välkommen till Vika byalags hemsida där vi informerar om kommande och genomförda aktiviteter, även om nyheter som kan vara av intresse. Vika by är en långsträckt by vid E 45:an 9 km söder om Mora indelad i tre delar, södra, norra, samt där emellan den centrala delen, Stenis. Antalet invånare i...

Läs mer >

Nyheter

Reservera lördagen den 5 augusti för slåtterdagen då vi slår tunet vid hembygdsgården. Vi slår gräset med lie 
och hässjar på gammalt vis. Om du inte har slagit med lie så kom och prova på, vi har många duktiga som kan
visa och instruera, liar finns att låna. Byalaget bjuder på...

Läs mer >

Måndagen den 10 juli genomförde vi årets sommarfest, Vikadagen, i ett strålande sommarväder och med många
besökare. Alla bjöds på ett varierat program som kaffeservering, lotteri, tipspromenad, chokladhjul och
kolbullar. Alla lotter såldes och vinsterna är utdelade, pojkarna som gräddade kolbullar hade fullt upp, de gräddade
nästan åttiofem kolbullar....

Läs mer >

Kom till Vika hembygdsgård lördagen den 9 september och fira Riksantikvarieämbetets kulturarvsdag 2023.
Vi har öppet mellan kl 1200 till 1500
Margareta Djoos informerar och visar Moradräktens alla delar.
Marianne Eriksson och  Inger Persson visar tunnbrödsbakning.
Kaffeservering och lotteri.
Alla är hjärtligt välkomna

Visa fler