Från årsmötet

Sittande styrelse fick årsmötets uppdrag att fortsätta under 2018.
Medlemsavgiften bestämdes bli som tidigare 50 kronor per familj.
Kommande verksamhet 2018 blir Vikadagen andra måndagen i juli,
fäbodvandring, slåtterdag, filmkväll, adventskaffe.Någon ytterligare aktivitet kan tillkomma under året, närmare detaljer kommer i Vikabladet.

Årsmöte

Vika byalag Mora håller årsmöte torsdagen den 15 mars klockan 18.00
i hembygdsgården.
Alla är hjärtligt välkomna

Vika byalags hemsida

Välkommen till Vika byalags hemsida där vi informerar om kommande och
genomförda aktiviteter, även om nyheter som kan vara av intresse.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter