Marieberg


Mariebergsskolan blev Vendels första riktiga skola. Den kom till 1858 med anledning av den nya skolstadgan från 1842.
”Varje socken skulle tillhandahålla en skollokal och en behörig lärare”. Läraren skulle tillse att barnen iakttog ”snygghet, renlighet och ordentlighet” och han skulle hos dem inplanta ”gudsfruktan, sanning, mildhet, sedlighet, flit, lydnad och ordningskärlek.” Vad man vet har Skolverket idag en liten annorlunda formulering av vision och mål.
Redan i slutet av 1700-talet fanns det byskolor lite här och var i socknen. Exempelvis donerade kapten Lake i Torkelsbo medel till fattiga barns undervisning. Ofta var det klockaren eller gamla avdankade soldater som undervisade i läsning och räkning hemma i stugan.
Mer organiserat blev det när Fröken Tham på Älby startade en skola 1823 med s k växelundervisning, dvs inga tidslagda terminer. Eleverna slutade när man hjälpligt kunde läsa.
År 1855 fick nämndemannen Normelin i Kisberg av sockenstämman i uppdrag att bygga en ny skola på den här platsen kallat skolmästarbostället. Marken hade tidigare skänkts av Änkeprostinnan Marie Holmberg som fick ge namn till skolan, Marieberg. Normelin erbjöd sig att bygga skolan för 4 309 Riksdaler. Vi kan notera att man här inte följde principen om offentlig upphandling. Det blev dock ingen lysande affär för Normelin eftersom kostnaderna hade rusade iväg med 900 Riksdaler p g a högre byggkostnader. Det var 20 % mer än budgeterat. I stort sett gav besiktningsmannen ett gott betyg åt entreprenören Normelin för ett väl utfört arbete. Dock påpekade han ”   att golvet i hallen befanns synbarligen ej efter vattenpass väl avvägt.”
Den 6 september 1858 invigdes den nya skolbyggnaden. Huset bestod av två salar samt matrum och kök för utspisning av soppa och bröd till de mest behövande. På övre våningen fanns två vindsrum avsedda som bibliotek, men blev efterhand inredda som lärarinnebostad och slöjdsal.
Efter 16 år hade man i Vendel nu äntligen uppfyllt skolstadgans krav från 1842. Efter det följde en rad nya etableringar av skolor runt om i socknen.

Sunnanås                                      1869 – 1950

Väster-Ekeby  1869

Örbyhusgård   1870

Heden                                            1878 – 1953

Kisberg                                           1886

Uddnäs                                          1922

Gryttby                                          1931

Idag äger Vendels hembygdsförening skolbyggnaden. Här förvarar vi många av hembygdsföreningens samlingar. Småskolan är intakt och inredd med bänkar och undervisningsmateriel som hörde till. Storskolan används som bibliotek och samlingssal. På övervåningen finns en tidsenligt möblerad lärarbostad och ett bygdemuseum som är väl värt ett besök.
Undervisningen i Marieberg lades ned 1953. Året därpå flyttade man in i nya fräscha lokaler i den nybyggda Hovgårdsbergskolan som numera är omdöpt till Vendels skola. Här finns förskola plus årsklasserna 1 – 5.

Skolplanscher


Förening:

Vendels Hembygdsförening

Skapad av: Hans Eklund (2022-02-21 10:48:33) Kontakta föreningen
Ändrad av: Hans Eklund (2022-03-31 10:44:29) Kontakta föreningen
Förening:

Vendels Hembygdsförening

Skapad av: Hans Eklund (2022-01-30 12:11:02) Kontakta föreningen
Ändrad av: Hans Eklund (2022-06-27 13:11:55) Kontakta föreningen