Om oss

 

Vendels Hembygdsförening 

 

Föreningens verksamhetsområde utgörs väsentligen av Vendels församling tillika Vendels socken och organiserar människor med intressen som sammanfaller med föreningens syfte.
Vendels hembygdsförening bildades 1922. Syftet var och är att vårda och synliggöra Vendels historia, kultur och miljö för att ge en naturlig grund för...

Läs mer >

Nyheter

Eric Sahlströms spelmansstämma avhölls i Ottarsborg med stort deltagande.

Efter några år på sparlåga p g a pandemin är stämman nu igång igen. Mer en 400 personer, varav hälften spelmän, hade mött upp i det ganska kylslagna vädret. Men humöret var det inget fel på. 

Buskspel

Besök av platser för bortglömda byar

Söndagen före midsommar arrangerade vi en utflykt till glömda byar på slätten mellan kyrkan och Vendelsjön. Olle Wilson berättade om Åkerby som låg straxt söder om Norrby. Gerd Eriksson gav oss en bild av hur Valla såg ut på 30 och 40-talet straxt innan byn övergavs helt. De vackra strandängarna i...

Läs mer >

Invigning av Kyrkstigen

På Vendeldagen invigdes Kyrkstigen, en1,5 km vandringsled runt kyrkan, av Torun Zachrisson, docent och forskningschef på Upplandsmuséet. I samband med det berättade hon om pågående forskning om båtgravfynden från Vendel.  Man har påvisat att det i en av hjälmarna finns mänskliga avlagringar som kan ge information om varifrån hjälmbäraren...

Läs mer >

Visa fler

Aktiviteter

VÅRA BESÖKSMÅL

Vendeltidsmuséet

Alltid tillgängligt.

Besök vårt museum som beskriver båtgravarna i Vendel från vendeltiden 550-800 eKr.

Välkommen!

Läs mer >

Lantbruksmuséet

Alltid tillgängligt.

I vårt lantbruksmuseum visar vi jordbruksmaskiner och redskap som förr användes under ett odlingsår.

Läs mer >

Marieberg

Alltid tillgängligt.

Skolmuséum, hembygdsmuséum och samlingslokal för Vendels Hembygdsförening. Tidigare skola. Byggd 1858. 

Läs mer om Mariebergsskolan här.

 

Läs mer >

VISA MER

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]