Jungfrulyckan


Image

En av de första uppgifterna för den nybildade hembygdsföreningen var att förvärva en gammal typisk gårdsstuga, som kunde sättas upp vid Hembygdsgården. Där ville man visa möbler och allmogeföremål som samlats in i bygden.

Valet föll på ett hus som redan hade en lång historia. Det byggdes 1823 som mangårdsbyggnad till en gård i Bryggums by. När byn skiftades 1837 fick gården flytta till ett ställe där det tidigare legat ett torp som kallades Jungfrulyckan och även den nya gården fick i folkmun överta namnet. Detta kommer från att det varit en nyodling, det vill säga en ”jungfrulig” åkerlycka.

Bonden, som brukade gården, kom på obestånd och tvingades sälja. Den lades då till Bryggums Säteri och stugan blev statarbostad. 1940 fick föreningen möjlighet att förvärva stugan och flytta den till Hembygdsgården.

ImageImageImage

 

Huset är en s.k. framkammarstuga där köket är det största och centrala rummet. Här finns eldstaden och här lagades och åts maten. Eftersom detta är det enda uppvärmda utrymmet var det också sovplatsen, åtminstone vintertid. I stugan finns också en mindre kammare och så framkammaren, där spinnrocken och vävstolen hade sin plats. Man levde ju i naturahushållningens tid då det mesta av vad man behövde tillverkades hemma. Stugan visas nu inredd med tidsenliga möbler och husgeråd.

Mer att läsa om Jungfrulyckan finns i en artikel från vår 50-års Jubileumsskrift.

tillbaka till Hembygdsgården

Förening:

Västra Tunhems Hembygdsförening

Skapad av: Västra Tunhems Hembygdsförening (2018-11-03 16:09:46) Kontakta föreningen
Ändrad av: Västra Tunhems Hembygdsförening (2019-07-23 18:54:10) Kontakta föreningen