Sockenmagasinet


Image

Sockenmagasinet är Hembygdsföreningens utställningslokal för allmogeföremål som samlats under årens lopp. Där finns förstås bondens, slaktarens, smedens och snickarens redskap och allehanda kuriosaföremål från råttfällor till hembyggda cyklar.

Detta timmerhus uppfördes ursprungligen år 1758 vid Tunhems kyrka som ett s.k. sockenmagasin och ersatte då ett äldre magasin som brunnit ner. Sockenmagasinens historia är i korthet den att man där skulle lagra spannmål från goda år till missväxtår. På den tiden var man för sin försörjning direkt beroende av vad som för varje enskilt år växte på åkrarna. Man räknade med att på en 10-årsperiod så var det ett riktigt missväxtår och 2-3 år med dålig skörd. Kom då de dåliga åren efter varandra så blev nöden stor och människor svalt ihjäl.

Magasinen kunde möjligen lindra denna nöd men den lagrade mängden var ofta för liten. Däremot kom de att fungera bättre som ett slags bank för bönder som försålt sig på hösten och sedan var utan utsäde på våren. Dessa kunde då mot rimlig ränta skaffa sig utsäde och inte vara beroende av spannmålshandlare, som utnyttjade situationen och tog ut ockerpriser. Magasinen användes också som ett slags socialhjälp där sockenstämman kunde besluta om utdelning av mindre mängder till hjälpbehövande.
Det var också vanligt att skolläraren fick spannmål från magasinet för att han skulle undervisa fattiga föräldrars barn.

Vårt magasin var i bruk till 1856 då det såldes till en spannmålshandlare och flyttades till Trollhättan. Man bedömde då att magasinet inte behövdes längre. Försörjningsläget hade blivit så mycket bättre genom att stora arealer hade uppodlats, laga skifte hade genomförts och kommunikationerna med omvärlden blivit bättre. Tyvärr skulle det visa sig att detta var fel. På 1860-talet kom en rad mycket dåliga år då svälten åter gjorde sig påmind och den första riktigt stora emigrationsvågen till Amerika kom.

Fram till 1950-talet tjänstgjorde magasinet som lagerlokal men när Trollhättans nya posthus skulle byggas på den platsen, blev Hembygdsföreningen erbjuden att återföra det till Tunhem.

Mer att läsa om Sockenmagasinet finns i en artikel från vår 50-års Jubileumsskrift.

tillbaka till Hembygdsgården

Förening:

Västra Tunhems Hembygdsförening

Skapad av: Västra Tunhems Hembygdsförening (2018-11-03 16:02:50) Kontakta föreningen
Ändrad av: Västra Tunhems Hembygdsförening (2019-07-23 18:55:59) Kontakta föreningen