Hyresvillkor


Hyresvillkor

Västra Tunhems Hembygdsförening upplåter Hembygdsgården till föreningar och enskilda enligt följande villkor:
Villkor för eventuell avbokning, se hyrestaxor.

(Hyresgästen får en papperskopia av villkoren vid hyrestillfället). 

Hyresgästen förbinder sig att:

 • Lokalen endast används till den typ av tillställning som anges i hyreskontraktet och att själv vara närvarande vid densamma.
 • Antalet deltagare är högst 70 personer.
 • Förvara nyckel väl och inte låna ut denna till obehörig.
  Förlorad nyckel ersätts med faktisk kostnad.
 • Vårda lokaler och inventarier väl samt anmäla och ersätta
  eventuell skada som uppkommer under hyrestiden.
 • Informera sig själv och övriga gäster om var brandredskap och nödutgångar finns.
 • Utrymningsdörrarna inte är blockerade av bord, stolar eller annat.
 • Levande ljus (även värmeljus) är placerade i säkra ljusstakar.
 • Förbudet mot fyrverkerier och smällare respekteras.
 • Marschaller är placerade med underlägg och minst 2 meter från byggnaden och det utvändiga scengolvet.
  (Får heller inte ställas på yttertrappan).
 • Rökning sker endast utomhus.
 • Tillställningen avslutas senast  kl. 23.00 (sön. - tors.)
                                                         kl. 01.00 (fre. - lör.)
  och att fönster och dörrar mot närboende är stängda efter kl. 22.00 (alla dagar)

 

När lokalen lämnas se till att:

 • Alla utnyttjade utrymmen är väl städade. Golven skall vara moppade.
 • Använd köksutrustning är diskad och återställd.
 • Glas och bestick är torkade med handduk.
 • Levande ljus är släckta.
 • Spisen, diskmaskinen och kaffebryggaren är avstängda samt
  att vattenkokarens kontakt är utdragen.
 • Vattenkranar och kran till diskmaskin är avstängda.
 • Takfläkten i samlingssalen är avstängd (brytare i skåp över spisen).
 • Markisen är tillbakarullad efter ev. användande.
 • Inte lämna kvar stöldbergärliga föremål på synlig plats.
  Ev. kvarlämnande sker på egen risk (se nedan).
 • Alla sopkärl är tömda och sopsäckar/-påsar är bortforslade.
 • Stänga och låsa alla dörrar och fönster.

 

Observera:

 • Föremål som tillhör gästerna
  är inte försäkrade mot stöld eller brand
  och förlust eller skada ersätts inte av Hembygdsföreningen.
 • Övernattning i lokalen är inte tillåtet.
 • Hundar får inte vistas i lokalen.
Förening:

Västra Tunhems Hembygdsförening

Skapad av: Västra Tunhems Hembygdsförening (2018-11-03 10:50:20) Kontakta föreningen
Ändrad av: Västra Tunhems Hembygdsförening (2019-01-14 21:45:43) Kontakta föreningen