Södra skolan


Image

 

Föreningens samlingslokal var ursprungligen en skola, Tunhems första. Den byggdes redan 1846 och var i bruk till 1930. Sex år senare får den nybildade hembygdsföreningen disponera byggnaden och blir 1947 ägare till den. Efter tillbyggnad och omfattande renoveringar har vi nu en rymlig och fin lokal för uthyrning för allehanda tillställningar.

Södra skolan tillkom som en följd av 1842 års folkskolestadga där det bl.a. bestämdes att det inom varje socken skulle finnas minst en fast skola, alltså ett skolhus.

De första åren gick ca 200 barn här. Man läste varannan dag vilket innebar att ca 100 barn i alla åldrar och med en lärare läste i skolans enda sal.

Innan den fristående lärarbostaden byggdes omkr. 1900, bodde läraren i ett litet rum på övervåningen. En slöjdsal var inrymd i det som idag är husets kök.

För de barn som bodde i socknens norra del, som i dag är tätorten Vargön men som på 1840-talet var ren landsbygd, ordnade man med skola i ett äldre hus.

Ganska snart kom behovet av flera skolor, befolkningen växte och skoltiden förlängdes. 1865 stod Rånnumsskolan (i nuv. Vargön) färdig. På 1870-talet byggdes småskolor i närheten av gårdarna Fristorp och Forstena. År 1898 byggdes Kartens skola (i nuv. Vargön) och 1908 en ny skola i Forstena. När man 1930 byggde Mulltorps skola fick den ersätta Södra skolan och 1936 tar alltså Hembygdsföreningen över lokalerna.

Mer att läsa

om Södra skolan finns i en artikel från vår 50-års Jubileumsskrift.

tillbaka till Hembygdsgården

Förening:

Västra Tunhems Hembygdsförening

Skapad av: Västra Tunhems Hembygdsförening (2018-10-31 18:06:56) Kontakta föreningen
Ändrad av: Västra Tunhems Hembygdsförening (2019-07-23 18:50:52) Kontakta föreningen