Hembygdsgården


Image

Södra skolan                                                 

Hembygdsföreningen grundades på initiativ av den legendariske ”riksprosten”  Adolf Kloo, som också blev dess ordförande under många år. Redan från starten 1936 fick föreningen disponera Tunhems nedlagda skola, Södra skolan, som varit i bruk från 1846 till 1930. Även om det skulle ta några år innan hembygdsgården hade tagit form så fick man redan från starten en hemvist varifrån verksamheten kunde utgå.

Image  Image

Lärarbostaden                                          Sockenmagasinet

År 1947 skänktes skolbyggnaden med tillhörande lärarbostad och ett par mindre uthus till föreningen av dåvarande Västra Tunhems kommun. Skolan var då i dåligt skick, den var för liten och saknade kök och toaletter. 1967 genomfördes en omfattande renovering och lokalen förlängdes med tre meter. Detta gav plats för en scen och andra utrymmen.

Idag är den gamla skolan föreningens samlingslokal, men den kan också hyras till fester och föreningsmöten. De vackra omgivningarna i naturreservatet Tunhems Ekhagar har bidragit till att göra hembygdsgården populär, inte minst för bröllops- och dopfester.

När föreningen 1997, genom en donation, fått god ekonomi, köptes marken fri och vi disponerar nu en stor och vacker tomt. Där har ytterligare tre hus uppförts, en gårdsstuga - "Jungfrulyckan", Sockenmagasinet och ett Rotkonstmuseum.  

ImageImage

 Jungfrulyckan                                                                  Rotkonstmuséet

Förutom dessa äger föreningen en liten torpstuga, samt en skvaltkvarn som ligger vid Prästeklevsbäcken i uppfarten till Hunneberg.

Image

Skvaltkvarnen

 

 

Förening:

Västra Tunhems Hembygdsförening

Skapad av: Västra Tunhems Hembygdsförening (2018-10-31 18:04:53) Kontakta föreningen
Ändrad av: Västra Tunhems Hembygdsförening (2019-07-23 18:49:34) Kontakta föreningen