Ovandalen


Image

Ovandalens lägre parti med fält av ramslök

Ovandalen är ett ”smultronställe” på Halleberg dit vandrare styr kosan under senvåren när ramslöken blommar. Dalens näringsrika morän och finjordslager med rörligt grundvatten ger underlag för en rik flora. På låglandet nere vid Vänern håller ädellövskogen ännu stånd mot granen. Här nere blommar i slutet av maj ett hav av ramslök under de gamla lindarna. En vindstilla kväll är doften så intensiv att ögonen tåras.

Förutom ramslöken och den stolta strutbräken och ett 25-tal andra, växer här bland annat – förtecknat efter blomningstid:

Maj: Desmeknopp, gullpudra, myskmadra, tandrot, vårärt.
Juni: Dvärghäxört, lundarv, ormbär, trolldruva.
Juli: Bergmynta, hässleklocka, stinksyska, sårläka, vildkaprifol.

Mer information om Ovandalens växter.

Image Gullpudra bland ramslöksbladen

Ovandalen är en kulturprodukt, formad av torpare och skogsmän. Utan deras arbete hade dalen troligen varit en artfattig ”granöken”. Sedan århundraden har dalen brukats av torpen Ekebacken, Snipan och Öfvendalsstugan. Omkring 1860 planterades övre delen av dalen med gran, som med upprepade gallringar hölls så öppen att den blivit ett av bergens botaniskt rikaste områden. Sedan början av 1960-talet har Domänverket bevarat, den mäktiga, över trettiofem meter höga granskogen. Den var en förutsättning för att säkra den etablerade floran.

Dalen ingår sedan 1982 i naturreservatet Halle-Hunnebergs branter. Här råder nu så kallad ”fri utveckling”, vilket medför att allt efter som de stora granarna faller tar tusentals granplantor över och förkväver all övrig växtlighet. För varje år breder grantäcket ut sig och det är bara att hoppas att skötseln ändras.

Hitta hit:

Följ Centralvägen på Halleberg till parkeringen vid ”vägs ände” (ca 6 km från uppfarten i Vargön). Gå ner i dalsänkan och håll vänster i första vägskälet. Följ Ovandalen västerut ner till Vänerstranden (ca 1,5 km). Den gamla basvägen från 1870-talet gör dalen lättillgänglig.

 

tillbaka till Halle- och Hunneberg

 

Förening:

Västra Tunhems Hembygdsförening

Skapad av: Västra Tunhems Hembygdsförening (2018-10-31 17:41:11) Kontakta föreningen
Ändrad av: Västra Tunhems Hembygdsförening (2019-07-23 09:38:11) Kontakta föreningen