Häcklan


Image

Ättestupan på Hallebergs sydvästsida.

På Häcklan, det mytomspunna sydvästra hörnet av Halleberg, finns två av bergets vackraste utsiktsplatser, Häckle klint i väster och i söder Sveriges högsta Ättestupa.

Carl von Linné skriver 1746 i Västgötaresan: 
"Ättestörtan är en Valhall på södersta sidan av Häcklan, där bergens lodräta, räfflade grå och höga sida vida övergår de andra Halls och Häclas klevar; här sägs de gamla götar hava bråstörtat sig utför och hissat segel åt Odins ö utan att tänka på återresan, då all ting icke mer ville gå dem i lag eller då de blivit trötta vid värld och levnad".

På bergskrönet vid Ättestupan kan man se ”Dödsbänkarna”, stenformationer där det sägs att de gamla satt och samlade mod (berusade sig?) inför språnget över bergskanten.

Image"Dödsbänkarna" ovanför ättestupan

Nedanför fanns ”Odins damm” där de dödas kroppar tvättades före begravningen. (Dammen fanns kvar tills området vid bergfoten bebyggdes). Besökaren får låta sin egen fantasi avgöra trovärdigheten. Sant är dock att nedanför Ättestupan finns ett stort gravfält från järnåldern och domarringen Hästevads stenar, som kan ses i sydväst invid järnvägen.

Parkera ett par hundra meter efter bebyggelsen i uppfarten till Halleberg. Gå upp den ”bommade” vägen till den runda vattenreservoaren och håll till höger för Häckle klint och vänster för Ättestupan (orange markeringar). Vardera ca 500m promenad, men tyvärr inte framkomliga med barnvagn.

VARNING! Området saknar skyddsräcken.

tillbaka till Halle- och Hunneberg

Förening:

Västra Tunhems Hembygdsförening

Skapad av: Västra Tunhems Hembygdsförening (2018-10-31 17:37:39) Kontakta föreningen
Ändrad av: Västra Tunhems Hembygdsförening (2019-07-23 18:02:16) Kontakta föreningen