Torpet Fagerhult


Image

Gustaf V med jaktsällskap vid Fagerhult 1930.

När Gustaf V 1907 övertog jakten på Hunneberg efter sin far Oscar II flyttade han också lunchplatsen från torpet Ekelund till kronojägarbostället Fagerhult och där har den blivit kvar sedan dess. Hovet hade avtal med kronojägaren att få disponera huset under jaktdagarna. Familjen fick flytta ut och jaktsällskapet skulle hållas med kaffe och kaka. För detta fick han 50 kronor - då nästan en halv månadslön. Nu är huset sedan länge obebott men förvaltas av Sveaskog och traditionen lever i viss mån ännu kvar med en ”Kungabulle” till de nutida drevkarlarna.

Intressant för besökaren är raden av ”Kungastenar” med autografer från många celebra jaktdeltagare. Några är lättlästa, andra en utmaning att tolka. 

ImageImageImage

För den tågintresserade:
Ca 300 meter norr om Fagerhult finns resterna (banvallar) av ”ändstationen” för mellankrigstidens skogsjärnväg.

Mer om Fagerhult

Det efter Bergagården mest kända stället på Bergen är Fagerhult. Det omnämns i jordeboken 1640. Kronan sålde torpet till fältmarskalken Gustav Horn 1650 men återtog det under Karl XI:s reduktion 1685. Från 1700 -1750 tillhörde Fagerhult Majorens stab vid Västgöta-Dals regemente som fördelshemman (löneförmån).

Kronan inlöste Fagerhult som kronojägarboställe 1830, vilket det var fram till 1939. Det blev då skogsjordbruk fram till 1961. Siste brukaren, Axel Bredberg, slutade efter att ha blivit vägrad elektrifiering.

Det nuvarande husets bottenvåning uppfördes omkring 1860, då även vårdträdet, den gamla linden, planterades.

Jorden omfattade: 1892 9.1 hektar, varav 3.2 ha åker, 1926 8 hektar, varav 2.4 ha åker. I ett memorial från 1720 sägs att Fagerhult räntade 1 Lispund (8.5 kg) smör och beskrivs vara "wäll bebygdt, haar ingen åker el. uthsäde, Eng til 30 stackar, een nödig Kåhltäppa, Humblegård til 60 stänger, godt ymbnigt Muhlebete, gott fiske".

När Gustaf V övertog jakten 1907 efter Oskar II:s död flyttade han lunchplatsen från Ekelund till Fagerhult. En minnessten - Oscar II 1886 - står vid torpet Ekelund. Fagerhult är fortfarande samlingsplats under jakterna. Hovet hade avtal med både kronojägare och sedan arrendator att få disponera huset under jaktdagarna. Raden av Kungastenar utanför minner om celebra besök. 

Numera ingår Fagerhult i Grinnsjö naturreservat. Sveaskog använder huset som enkel förläggning för besökare som vill studera bergen.

tillbaka till Halle- och Hunneberg

Förening:

Västra Tunhems Hembygdsförening

Skapad av: Västra Tunhems Hembygdsförening (2018-10-31 17:34:40) Kontakta föreningen
Ändrad av: Västra Tunhems Hembygdsförening (2019-07-23 17:54:10) Kontakta föreningen