Torpet Grinnsjö


Image

Grinnsjö är ”pärlan” bland de kvarvarande torpen på bergen. Mycket vackert beläget på en kulle mellan två sjöar och med underbara blomsterängar. De senare tack vare ett idogt arbete av Naturskyddsföreningarna i Vänersborg, Trollhättan och Grästorp, som under många år försiktigt öppnat upp ängsmarken från de igenvuxna inägorna. Nu underhålls de med årlig slyröjning och slåtter. Vid en inventering återfanns inte mindre än 285 arter i ängarna, bland dem orkideer och Klockgentiana.

Hembygdsföreningen har lagt en kulturstig med informationstavlor runt markerna.

Naturskyddsföreningen, som arrenderar torpet, håller ”öppet hus” vid ett antal tillfällen under året.

Mer information om torpets historia finns i hembygdsföreningens bok Torp och Stugor på Bergen. 

Grillplatser finns vid torpet och sjöstränderna.

Vägen från bilparkeringen (ca 1,7 km) är promenad- och barnvagnsvänlig men inte att rekommendera för rullstolsbundna p.g.a. en brant backe strax innan torpet.

Lite om torpets historia

Grinnsjö torde vara en av de äldsta bosättningarna på Bergen med sina goda förutsättningar: Djup jordmån och sjöar som förr var fiskrika, kanske nybrutet för tusentals år sedan.

Torpet infördes i jordeboken - skattelängden - 1640. Det har brutits och odlats av fria nybyggare, men ansågs dock vara Kronans egendom, när det 1650 såldes till fältmarskalk Gustaf Horn. Redan 1685 tog Karl XI tillbaka det i reduktionen och 1700 till 1750 var det fördelshemman (naturaförmån) för Majorens stab vid Västgöta-Dals regemente.

Hur torpet sedan drevs är oklart, men 1831 löstes det in som löneboställe för kronojägaren på Fagerhult. Säljare var jägaren (ungefär skogsförman) Anders Lindqvist och mottagare var sonen Johan, kronojägare på Fagerhult.

I ett memorial från 1720 kan utläsas att torpet räntade ½ lispund (4.25 kg) smör och att "husen i Mann och Ladugården äre behåldne, men haar ingen åkerjord, utan Eng till 16 stackar, liten Kåhltäppa, Humblegård til 20 stänger, gott och tilräckeligt Muhlebete på Cronoparcken". Grinnsjö omfattade 1926 9.3 hektar, varav åker 0.7 hektar fördelat på 15 skiften. Arrendet var 1934 50 kr per år med fritt bete på kronoparken för två vinternöt.

ImageSyskonen August och Ida Andreasson (Andersson). De sista brukarna på torpet.

Det nuvarande huset byggdes 1853. Delar av timmerstommen är från ett äldre hus. Idas stuga - grundrester väster vedboden - och ladugården revs 1956, men den vackra jordkällaren finns kvar. Huset ”Luffebo” som ligger 150 meter norr om torpet, byggdes på 1920-talet som förläggning för samvetsömma.

När Grinnsjö övergick från löneboställe till skogsjordbruk med arbetsskyldighet på kronoparken är osäkert. Det lades ned 1956. Sista brukare var syskonen August och Ida Andreasson.

tillbaka till Halle- och Hunneberg

Förening:

Västra Tunhems Hembygdsförening

Skapad av: Västra Tunhems Hembygdsförening (2018-10-31 17:25:43) Kontakta föreningen
Ändrad av: Västra Tunhems Hembygdsförening (2019-07-23 17:59:30) Kontakta föreningen