Domarringen "Hästevads stenar"


Image

 

En av traktens mest omskrivna fornlämningar, Hästevads stenar, finns vid foten av Halleberg nedanför Ättestupan.  Lämningen består idag av två gravhögar där det på den största står en s.k. domar-ring med åtta resta stenar.

Fornlämningen ligger i sydöstra utkanten av Vargöns tätort, nära landsvägen mot Vänersnäs, där denna korsar järnvägen med en viadukt.

Gravfältet från äldre järnåldern var en gång betydligt större men spolierades vid järnvägsbygget på 1860-talet. Ca 15 meter söder om domarringen, där järnvägen nu går fram, fanns bl.a. ännu en domarring bestående av tolv klumpstenar. En stor mängd gravar blev också skövlade genom järnvägsbygget och grustäkt.

Platsen har besökts och beskrivits av många namnkunniga personer bl.a. Erik Dahlbergh (med Suecia Antiqua på 1660-talet) och Carl von Linné 1746. I sin reseskildring skriver Linné att ”många ätteplatser lågo omkring domarringen och andra närmare Ättestörtan”.

Vid kung Adolf Fredriks och drottning Lovisa Ulrikas besök på platsen 1754 befanns en av ringens stenar vara omkullfallen. På kungens order blev den upprest och som minne av händelsen har kungaparet fått sina namn inhuggna i den.

Källa: Tunhems Gäll, G. Lundén.

Image

Inskription: ”Uppå Konung Adolph Fredriks och Drottning Lovisa Ullricas befalning när de den 8 augusti 1754 besågo detta stället blef denne då kulfalne stenen upprest af länets höfdinge Gref. Adolph Mörner.”

Fornlämningen ligger i sydöstra utkanten av Vargöns tätort, nära landsvägen mot Vänersnäs, där denna korsar järnvägen med en viadukt.

Image

tillbaka till Besök i bygden

 

 

Förening:

Västra Tunhems Hembygdsförening

Skapad av: Västra Tunhems Hembygdsförening (2018-10-31 17:18:25) Kontakta föreningen
Ändrad av: Västra Tunhems Hembygdsförening (2019-07-23 17:51:35) Kontakta föreningen