Lewi Pethrus minnessten


Vallpojken som blev herde

Lewi Pethrus, en av 1900-talets mest kända andliga ledare i Sverige, föddes i den lilla stugan vid vägen som från Vargön leder upp på Halleberg. Vid 11 års ålder tog han sitt första arbete som vallpojke. När han avled 1974 var han känd i hela Sverige inte bara som ledare för Pingströrelsen utan även som grundare av dagstidning, bank, bokförlag, radiomission, politiskt parti, folkhögskolor och ett internationellt arbete. En minnessten är uppsatt på platsen för hans födelse.

Lewi Pethrus började sin pastorsgärning 1902 i baptistförsamlingen i Arendal i Norge. (unionen ägde ännu bestånd). 1907 var ett betydelsefullt år för honom. Han besökte T.B. Barratts väckelsemöten i Oslo och det skulle förändra hans liv.

  • 1910 blev han pastor och föreståndare för Filadelfiaförsamlingen i Stockholm. Han startade räddningsmissionen för utslagna och fattiga.
  • 1912 startade han bokförlaget Filadelfia och samma år utgav han sångsamlingen Segersånger.
  • Under de följande åren startades bibelskolor, en organisation för yttre mission, skivbolag, folkhögskolor och dagstidningen Dagen.
  • 1952 öppnades Allmänna Spar- och Kreditkassan.
  • 1955 invigde IBRA radio sin studio i Tanger.
  • 1964 tog han initiativ till bildandet av ett politiskt parti, nuvarande KDS.

Ända in i det sista arbetade han oförtrutet vidare. Vid sitt sista offentliga framträdande i juni 1974 föreslog han bildandet av en kristen nykterhetsrörelse.

Lewi Pethrus var visionären, författaren och förkunnaren.

Image

Minnesstenen står intill vägen vid uppfarten till Halleberg. I stugan bredvid (på samma sida om vägen) växte han upp. Den är nu privatbostad.

Mellan minnesstenen och stugan finns rester av en mäktig kullerstensmur, som utgjorde den nedre försvarsvallen i Halllebergs fornborg.

tillbaka till Besök i bygden

Förening:

Västra Tunhems Hembygdsförening

Skapad av: Västra Tunhems Hembygdsförening (2018-10-31 17:13:05) Kontakta föreningen
Ändrad av: Västra Tunhems Hembygdsförening (2019-07-23 17:49:25) Kontakta föreningen