Rosts backstuga


Image

Rosts backstuga

På gamla kartor vimlar det av backstugor. Vid en undersökning i Flo socken fann man lämningar av ca nittio stycken utefter foten av Hunneberg. Här levde de egendomslösa och rättighetslösa människorna.

Vid Storeklev i sydvästra hörnet av Hunneberg finns en av landets få bevarade backstugor, som nu vårdas av Hembygdsföreningen och står öppen för besökare.

Anders Magnus Andersson föddes 1832 på torpet Mossen under Bryggums säteri. 1856 gifter han sig med Maria Catarina och får tjänst på soldattorp 414. Där får han namnet Rost efter sin företrädare. Redan året efter dör Maria och en nyfödd dotter och Rost gifter om sig med Christina.

Anders hade emellertid svårt att komma överens med rotebönderna och fick 1862 avsked som soldat, vilket innebar att han fick flytta från torpet. Han bygger då sin enkla stuga av diabassten från nedlagda kalkugnar i bergsluttningen vid Storeklev. Innertaket görs av enkla bräder med ett yttertak av skiffer och torv. Golvet består av flata stenar direkt på jord. Innermåtten är 2,6x2,8 meter eller 7,3 kvm, där spisen tar 0,4 kvm. En förstuga 1,9x3,3 meter med en framvägg av bräder tillkom senare. Där bodde familjen med sju barn, varav sex nådde vuxen ålder. De fem äldsta gav sig i unga år hemifrån och var alla mycket skötsamma. När Anders och Christina gått bort (1912/1913) övertas den torftiga stugan av yngste sonen Adolf (f. 1876). Med socknens och goda grannars hjälp försörjer han sig som skomakare och bor kvar där till kort före sin död 1941.

ImageImageImage

Mer att läsa om Anders Rost finns i Hembygdsföreningens skrift ”Torp och Stugor på Bergen” och en artikel i vår ”Jubileumsskrift 50 år”.

tillbaka till Besök i bygden

Förening:

Västra Tunhems Hembygdsförening

Skapad av: Västra Tunhems Hembygdsförening (2018-10-31 17:06:17) Kontakta föreningen
Ändrad av: Västra Tunhems Hembygdsförening (2019-07-23 16:32:30) Kontakta föreningen