Olof Silfverlood


Image

Olof Andersson Silfverlood

Trosspojken som blev adlad överste.

Ryttaren Olof Andersson, som sagts vara son till en fattig gångeskomakare i Tunhem, föddes sannolikt omkr. 1584. Senare forskning har dock visat att fadern måhända var skomakare men samtidigt en lagkunnig s.k. lagläsare och kanske också häradshövding.
Olof började sin militära bana redan som 14-åring och då troligen som trosspojke. 1609 har han avancerat till ryttare och tilldelats ett hemman vid Fristorp sydväst om Hunneberg. En trakt som han blev trogen hela sitt över 90-åriga liv.

1625-1626 deltog han i Gustaf II Adolfs fälttåg i Kurland och Preussen. 1630 följde han Gustaf Adolf på marschen genom Tyskland och deltog bl.a. i slagen vid Breitenfeld, Lützen och Oldendorf. Därefter följde fälttåget genom Schlesien och Sachsen.
1636 hade han befordrats till major och 1638 adlades han under namnet Silfverlood. I motiveringen stod bl.a. ”för det han i en rumman tid och nu trettiofem år i livländska, danska, ryska och tyska krigen låtit sig brukas, vid alla tillfällen sig tappert och manligen förhållit och intet låtit fela att göra sin plikt tillfyllest”.

Efter befordringar och medföljande förläningar hade han blivit en välbeställd man och mot slutet av 1640-talet lär han ha ägt inte mindre än 26 gårdar i Tunhem och andra socknar.

1644 drog han åter i fält, denna gång mot Danmark, och var bl.a. med om intagandet av Landskrona och Laholm. Efter detta ansågs han vara för gammal för fronttjänst och fick istället uppdrag att handha rekryteringen hemma.
Men krigandet skulle ännu inte vara slut. 1657 var det åter dags och den nu över 70-årige krigsbussen ledde sitt ryttarkompani i en häftig drabbning vid Hjärtum mot Iver Krabbe (”Krabbefejden”). Efter detta befordrades han till överste och var då den ende som genomgått samtliga grader vid ett och samma regemente (Västgöta ryttare). Först 1660, efter mer än sextio års tjänst, tog han avsked från det militära men han skulle vara förunnad att leva i ytterligare sexton år.
Han är begravd tillsammans med sina båda fruar Ingrid Andersdotter och Sigrid Larsdotter i Västra Tunhems kyrka, där hans gravsten är uppsatt på den södra väggen.

ImageImage

Källa: Tunhemsboken  Hilding Johansson

tillbaka till Västra Tunhems kyrka

Förening:

Västra Tunhems Hembygdsförening

Skapad av: Västra Tunhems Hembygdsförening (2018-10-31 16:36:26) Kontakta föreningen
Ändrad av: Västra Tunhems Hembygdsförening (2019-07-23 08:17:33) Kontakta föreningen