Lennings´ hus - Marieberg


"Lennings´ hus" - Marieberg

 

"Lennings´ hus" i Rydsnäs samhälle är ett av Västra Ryds äldsta hus och inrymde en gång i tiden Västra Ryds första handelsbod. Av gamla kyrkoböcker framgår att huset rätteligen tidigare kallades Marieberg. Namnet "Lennings´ hus" har huset fått efter den som sist bodde i huset vilket var Bernhard Lennings. Huset ligger längs Rydsnäsvägen och i omedelbar anslutning till Rydsnäs skola och nära Västra Ryds kyrka.

I samband med Ydre kommuns planer på att bygga ut skolan i Rydsnäs i början av 1990-talet fördes diskussioner om husets framtid. Ydre kommun var då ägare av huset.  I syfte att bevara huset på sin nuvarande plats bildades 1992 Västra Ryds hembygdsförening. Föreningen kom överens med kommunen om att bli dess hyresgäst och att rusta upp "Lennings´ hus" vilket behövdes både interiört och exteriört.  Alltsedan överenskommelsen träffades har "Lennings´ hus" varit hembygdsföreningens egen lokal. 

Upprustningen och införskaffande av inredningen av "Lennings´ hus" genomfördes genom ideella insatser från drivande och engagerade personer i Rydsnäs. Husets interiör har återskapats till 1940-tals miljö med en liten del inrett som handelsbod. De första åren efter Hembygdsföreningens bildande ägnades åt arbetet med att få "Lennings´ hus" i skick och föreningen är mycket tacksam för alla insatser som gjordes. 

Image I

Beskrivning: Lennings´ hus Fotograf: Sören Westbom

Image

Beskrivning: Gammal bild på Lennings´ hus Fotograf: Okänd
Image
Beskrivning: Lennings´ hus i början av 1900-talet Fotograf: Okänd
 
Image
Beskrivning: Interiörbild - kök Fotograf: Sören Westbom
Image
Beskrivning: Interiörbild - kök Fotograf: Sören Westbom
Image
Beskrivning: Interiörbild - handelsbod Fotograf: Sören Westbom
Image
Beskrivning: Interiörbild - vardagsrum Fotograf: Sören Westbom
Image
Beskrivning: Interiörbild - handelsbod Fotograf: Sören Westbom
Image
Beskrivning: Interiörbild - vardagsrum Fotograf: Sören Westbom
 

 

Förening:

Västra Ryds Hembygdsförening

Skapad av: Västra Ryds Hembygdsförening (2018-10-15 15:31:22) Kontakta föreningen
Ändrad av: Västra Ryds Hembygdsförening (2019-05-27 18:13:47) Kontakta föreningen