Nyheter

Stort intresse i Rydsnäs för gästgivargårdar och skjutsstationer

I söndags, den 19 september 2021, samlades ett 50-tal personer i Rydängskyrkan för att lyssna på ett mycket intressant föredrag om gästgiverier och skjutstationer i Östergötland. Arrangör var Västra Ryds Hembygdsförening, som i likhet med så många andra föreningar under en lång tid inte kunnat samla hembygdsintresserade, men nu äntligen...

Läs mer >

Studstorp

Söndagen den 19 september 2021 kl 14.00 Föreläsning om gästgivargårdar och skjutsstationer och gårdsbesök på den gamla gästgivargården Studstorp

Författaren Kaj Kjellström, som bl.a. skrivit en bok om Östgötska gästgiverier, kommer till oss och berättar, tillsammans med Marie Ahlin, om gästgivargårdar och skjutsstationer.

Efter Kajs föreläsning gör vi ett besök på den gamla gästgivargården Studstorp, vilken är ett av alla gästgiverier som Kaj beskrivit i sin bok. Solveig Friman, Magnus Friman och...

Läs mer >

Årsmöte 2021 och kyrkogårdsvandring


Den 4 juli 2021 hölls årsmöte vid Västra Ryds kyrka och stadgeenliga frågor behandlades. Vid mötet beslöts och informerades om bl.a. följande

  • Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2019 och 2020.
  • Dag Ydrén valdes till ordförande för det kommande året. 
  • Till övriga ledamöter i styrelsen valdes Fredrik Ahlberg, Gun Rudeberg, Hans-Göran Saldner, Marianne Skillermark, Holger...

Läs mer >

Visa fler

Om oss

Västra Ryds hembygdsförening bildades 1992 och har Västra Ryds socken som sitt intresseområde.

 I sitt arbete för att bevara och sprida kunskap om Västra Ryd har föreningen under åren bl.a.

- restaurerat "Lennings´ hus" vid kyrkan i Rydsnäs samhälle. Huset som är ett av de äldsta i socknen har återskapats till 1940-tals...

Läs mer >