Föreningsliv

Västra Ny Hembygdsförening bildades 1953, av ett 20-tal intresserade Västra Nybor. Initiativtagare var föreningens förste ordförande Nils.G Svahle.

Man enades tidigt att samla in dokumentera föremål, som ej längre användes då redan då ny teknik nya saker kom in i det svenska samhället. Thure Pettersson på Klastorp erbjöd föreningen sitt Nubbekullen, som även var barndomshem åt konstnären August Malmström. Föremålen visar tidigare generationers flit och kunskap. De finns idag på tvenne museer, vilka drivs av hembygdsföreningen och dess medlemmar.

Föreningen har idag (2015) cirka 285 medlemmar, och arbetar vidare på samma tema för att bevara den äldre kunskapen, förvalta och vidareutveckla den till kommande generationer.

Gården Nubbekullen, som vårdats och skötts av hembygdsföreningen i över 60 års tid, övergick hösten 2011 i föreningens ägo.

Dokumentation av bygden
Vi träffas i studiecirklar, vandringar, forskning i äldre handlingar, umgås och minns händelser, hus och upplevelser. Hembygdsföreningen har sedan 1998 dokumenterat bygden genom kartmaterial från 1700-talets lantmäterikartor men även från senare kartor, och från vandringar och exkursioner i Västra Ny under ledning av Arne Karlsson, tidigare kartritare i orienteringsklubbar.

Gårdagens många torp, gårdar och backstugor har ersatts av moderna villasamhällen och fritidsbyar och nu endast ett färre antal lantbruk, som håller landskapet öppet.

Läs gärna om bygden i den databas, som byggs upp av dagens Västra Nybor i hembygdsföreningen. Du som har tid/lust deltag gärna i detta arbete.

Lämna gärna synpunkter och idéer på hemsidan eller intressant forskning.

Kontakta oss:
Föreningarnas lokal i Nykyrka
Gamla Småskolan
Nykyrka 211
591 97 MOTALA
[email protected]

Hembygdsföreningens ordförande:
Madeleine Öberg
Tel: 0706 920 980
[email protected]

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter