Hembygdsparken i Hässleholm


Hembygdsparken i Hässleholm bildades 1930 genom att Hässleholms stad överlät ett parkområde öster om kyrkan ”Göingeparken”, tillsammans med från Västra Göinge härads sparbank inköpt mark att kostnadsfritt disponeras av hembygdsföreningen.Efter hand flyttades olika byggnader till parken. Några exempel på historiska företeelser, bl a gravar och en väg, byggdes också efter hand i parken. 1931 hade museibyggnaden flyttats från Stadsparken till Hembygdsparken och öppnades efter om- och tillbyggnad för besökare.

De byggnader som senast flyttades till Hembygdsparken är Kaffestugan och Skräddarehuset som kom till parken 1991.

I parken finns nu 11 byggnader som ägs av hembygdsföreningen. Föreningen sköter även scenen som ägs av Hässleholm kommun. Kommunen sköter parkunderhållet och har också anlagt ett par fina lekplatser inom parken.

Hembygdsparken i Hässleholm är en av stadens större parker och grönområden. Hur värderar vi våra grönområden i olika perspektiv? Bianca Mihalcea har studerat frågan i en uppsats vid Alnarp 2012.

Hembygdsparken i Hässleholm.

Praktiskt:
Fri parkering på Kvarnbacken i Hembygdsparken. Även bussar men var försiktig på uppfarten om överhänget är långt. P-platser för personer med nedsatt rörelseförmåga i parkens NÖ hörn.

Toaletter finns i parken, i Kaffestugan och i Hembygdsmuseet.

Förening:

Västra Göinge Hembygdsförening

Skapad av: Västra Göinge Hembygdsförening (2012-01-24 09:04:09) Kontakta föreningen
Ändrad av: Västra Göinge Hembygdsförening (2019-08-27 03:23:41) Kontakta föreningen