Om oss

Västra Göinge hembygdsförening har medlemmar från trakten men också en bit bort . Gemensamt är ett intresse för Hässleholm och Västra Göinge. Bland uppgifterna finns bl a att förvalta och utveckla det kulturarv som våra företrädare samlat i museet och i Hembygdsparken. I mångas ögon är vi också en lokalhistorisk förening med uppgift att bl a dokumentera samtiden ur ett hembygdsperspektiv.

Här är alla välkomna att lämna sina berättelser och underlag om bygden.

På bilden ser du Amelie Ehrenborg. Amelie och sonen August Ehrenborg upplät och skänkte mark så att stationssamhället Hessleholm bildades och utvecklades. Porträtt i Västra Göinge hembygdsförenings samlingar.