Om oss

Västernärkes hembygdsförening bildades 1929 och har idag ca 420 medlemmar. Föreningen har enligt sina stadgar som syfte att vårda och levandegöra hembygdens kultur och miljö och har även en social funktion för sina medlemmar och i samhället i övrigt. Föreningen främjar detta syfte genom att via arrangemang, utställningar, bygdeaftnar och föreläsningar m.m. skapa mötesplatser för människor och sprida kunskap om kulturarvet. Styrelsen vill ytterligare kunna utveckla föreningens verksamhet i detta avseende.