Bli medlem

Stöd oss

Västernärkes hembygdsförening är en ideell förening och verksamheten är därför beroende av oavlönat arbete,medlemsavgifter och gåvor.

Bli medlem

Du blir medlem i Västernärkes hembygdsförening genom att sätta in 100 kr på bankgirokonto 443-1557. Skriv ditt namn och adress men gärna också ditt telefonnummer och din e-postadress på inbetalningen.

Arbete

Vill du hjälpa oss i vår verksamhet tar vi tacksamt emot alla hjälpande händer.Kontakta styrelsen eller kom till något av våra evenemang.

Gåvor

Vill du stödja vår verksamhet ekonomiskt  tar vi med tacksamhet emot gåvor på bankgirokonto 443-1557.