Kallelse till årsmöte.

Hej alla medlemmar!

Vi har, som ni alla vet, haft ett märkligt år med covid-19!
Det mesta av det vi planerade har fått ställas in.

Vi bifogar en ”preliminär” Verksamhetsberättelse för 2020 – den ska
antas på årsmötet för att vara godkänd. Vi tänkte att ni ville ha kännedom
om vad som hänt under 2020 innan årsmötet samt för er som av olika
anledningar inte har möjlighet att närvara.
Efter årsmötet finns dokumentationen på hemsidan.

Vid vårt styrelsemöte den 1 februari 2021 beslutade vi följande:

Vi kallar alla medlemmar i Västerlanda Hembygdsförening till årsmöte för åren
2019 och 2020 till onsdagen den 26/5 2021 kl 18.00 vid Bohusstugan i Västerlanda.
Vi önskar oss bra väder då vi kommer att hålla mötet utomhus.
Vid regn träffas vi på Dansbanan vid Västerlanda Bygdegård. Vi bjuder på fika!

Skriv in det redan nu i almanackan – lätt att glömma annars då vi är ute i god tid!

Program för våren och hösten kommer att läggas ut på hemsidan www.hembygd.se/vasterlanda i den mån vi får lov att ha några sammankomster.
HÅLL UTKIK PÅ HEMSIDAN!

BETALA MEDLEMSAVGIFT 50,-/PERSON FÖR 2021 TILL PG 725451-9.

Vi uppskattar förslag och/eller synpunkter på verksamhet. Vill du deltaga i styrelsen
eller vet någon som är intresserad? Hör av er till någon av oss i styrelsen eller till valberedningen, Erling Dymén 0705 723390, Mikael Mattsson 0737 428972.

Västerlanda i februari 2021

Styrelsen

 

PRELIMINÄR VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 FÖR VÄSTERLANDA HEMBYGDSFÖRENING

Föreningen bestod vid årets slut 2020 av 201 medlemmar.
Hembygdsföreningens årsmöte har inte hållits för 2019 på grund av Corona-
pandemin (Covid-19). Vi har kommit överens om att, i den mån det går, hålla
årsmöte för både 2019 och 2020 under våren 2021.
Gun Jansson är fortfarande ordförande och övriga styrelseledamöter har varit och är:
Ragnar Axelsson, Sekreterare Jenny Dristig Morales, Lennart Hallén, Solveig Mattsson, Anders Svensson och Kassör Margot Färjhage.
Ersättare: Nils Andersson, Uno Jansson, Ingrid Olsson, Tore Olsson, Elsie Sundberg, Jan
Johnsson och Urban Svengren.
Styrelsen har under året haft 4 st protokollförda möten.

Hembygdsföreningen hade planerat ett flertal sammankomster under 2020 men har fått ställa in de flesta på grund av pandemin. Styrelsen, till största delen, består av ledamöter som är 65-70+ och många av våra trogna medlemmar är i samma ålder - därför har vi inte haft något annat val.

¤   Studiecirkeln ”Sockenprat” blev inställda både vår och höst – sammanlagt 3 st
¤   En vacker dag i slutet av juli inoljades uteborden vid Bohusstugan av några styrelseledamöter. Under sommaren och tidiga hösten gick smittspridningen ner i antal smittade och inlagda på sjukhus. Vi kunde träffas utomhus men fortfarande vara försiktiga och hålla avstånd mellan varandra. Var vi förkylda fick vi stanna hemma.

¤   Med jämna mellanrum under året har vi skött om rabatterna vid Bohusstugan. Några växter fick ersättas från Wäxthuset medan Solveig och Margot rensade, gödslade och vattnade. Växter togs med från egna trädgården och det fylldes på med blommor och perenner. Granris och tallris har skyddat och smyckat under vintern.

¤   Den planerade vårvandringen vid Delsbo Gipenäs i Hjärtum fick ställas in!
¤   Grillträff vid Smedjan den 5 juni fick tyvärr också ställas in.

¤   Traditionsenlig midsommarfest vid Bohusstugan den 19 juni blev också den inställd.
Vi bestämde oss för att träffas och klä midsommarstången dagen innan som vi brukar göra. Vi var alla utomhus och höll avstånd till varandra runt om vid Bohusstugan med eget medtaget fika. Det blev en vacker midsommarstång som förbipasserande och folket i bygden kunde glädjas åt. Vi var 15 personer som deltog.

¤   Vägkyrka 13/7 – 26/7, i församlingens regi i Församlingshemmet blev en Sommarkyrka istället. På grund av pandemin fick församlingen ändra om. Hembygdsföreningen fick inte vara behjälplig (alla som brukar vara med var 70+) och någon hantverksutställning kunde vi ej heller genomföra – folksamlingar skulle undvikas i största möjligaste mån.
Vi fick förfrågan från församlingen om vi inte kunde hålla Bohusstugan och Sockenmagasinet öppet – det ordnade vi så klart! Det kom inte så många besökare men ca 40 st fick se våra samlingar.

¤   Två höstpromenader genomfördes till allas förtjusning – vi var många som längtade ut och höll vi oss till restriktionerna från Folkhälsomyndigheten och regeringen tyckte vi att vi vågade!
Äggdalssjön i Romelanda den 19/9 – Vi samlades vid Västerlanda kyrka och åkte i gemensam trupp i våra bilar till en liten parkering vid Äggdalssjön. Därifrån, med fika i våra ryggsäckar, vandrade vi till Härsvatten. Det var mycket folk i farten uti naturen med svampkorgar och ryggsäckar. Vi hade tur och fick överta ett stort bord, med vacker utsikt över sjön. Vi pratade glatt med varandra medan vi plockade fram kaffet. Jan Johnsson i Bäck var en bra ciceron som berättade om trakten som han väl känner till. Vi var 11 deltagare.
Delsbo Gipenäs i Hjärtum 17/10 – vi ändrade datum på den i vårprogrammet och genom- förde den nu istället. Vi samlades åter igen vid Västerlanda kyrkas parkering och följdes åt i bilar till Gipenäs. Några hade tänt elden vid grillplatsen innan – det såg inbjudande ut men först tog vi en promenad upp till OK Gipens stuga. Man kunde välja olika ledare och olika längder för promenaden. Snart hade vi samlats vid elden där vi grillade korv och fick umgås en stund. Vi hade Hjördis Bengtsson från Romelanda med oss. Hon berättade om när hon som barn fick tillbringa somrarna vid Delsbo där hennes farföräldrar bodde. Intressant och mycket trevligt. Vi var 14 deltagare.

¤   Grötfesten som planerats till den 27/11 - traditionell sedan flera år fick även den ställas in!
¤   Bohusstugan – vi känner oro för vår fina Bohusstuga. I somras kontaktade vi kulturnämnden i Lilla Edets kommun och delgav dem vår oro. Vi har tillsammans med kommunen sökt bidrag hos Länsstyrelsen till reparation av yttertak och skorsten. Två av fönstren på framsidan har plockats ner och täckts med skivor av Mikael Mattsson och lämnats till Yngve Nilsson som har lovat att reparera dem till en billig peng.

¤   Blomsteruppsättningar har lämnats av Ingrid och Tore Olsson till Pilgården, Soläng och Lindkullen inför jul!

Referat och annonsering gällande sammankomsterna har funnits i TTela och på föreningens hemsida.
”Bilder och berättelser från förr” har sålts även i år, 3 ex av del 1 och 6 ex av del 2. Priset är 100,- resp 150,-.
Hemsidan www.hembygd.se/vasterlanda har under året haft Jan-Erik Pettersson som ansvarig.

Västerlanda i januari 2021
Styrelsen

 

 


Editerad av: Jan Erik Pettersson (2021-02-18 16:33:44)

Kontakta oss

 c/o Margot Färjhage, Färjehagen 122, 463 93 Västerlanda
 070 312 97 91[email protected]