Aktivitetskalender 2021


Välkomna 2021 års aktiviteter i Västerhejde Hembygdsförening

Osäkerheten är stor på grund av coronarestriktioner och därför kommer hemsidan
https://www.hembygd.se/vasterhejde att hållas uppdaterad med senaste besluten för varje aktivitet.

På hemsidan får du en mer utförlig beskrivning av varje aktivitet.

Kolla också på  www.facebook.se/vasterhejde


• Kjell inspirerar oss att göra utsirade blompinnar, s.k.” snobbstickor”
Lördag 17 april kl. 10.00 Plats: Kuse änge
Begränsat antal deltagare. Anmälan till Gunnel Fransson: 076 8043743

• Fagning i Kuse änge
Lördag 24 april kl.10.00 Plats: Kuse änge

• Blomstervandring med Gun Ingmansson
Lördag 29 maj kl 10.00 Plats: Stenbro änge, intill f.d. Visby plantskola
Ta med eget fika. Kontakt: Gert Olsson 076 6347710

• Gökotta
Söndag 30 maj kl. 7.00 Plats: Kuse änge
Ta med egen frukost. Kontakt: Leif Medhammar 070 3316325

• Fågelvandring för barn och vuxna med Fredrik Gustafsson
Lördag 5 juni kl.7.00 Stenbro änge, intill f.d. Visby plantskola
Eget fika eller fika från bageriet intill. Kontakt: Gert Olsson 076 6347710

• Boksläppsfest för Tovan Obradors bok Nattljus, som utspelar sig i Västerhejde
Söndagen den 13 juni 14.00 Plats: Kuse änge
Begränsat antal deltagare. Kontakt: Hélène Viotti 070 3301704

• Nattutflykt på cykel för att lyssna på nattskärror
Söndag 27 juni kl. 23.45 Mötesplats: Ygne kraftverk
Cykel med belysning och stark ficklampa Kontakt: Gunilla o Tomas Lund 070 7829642

• Lär dig brygga Gotlandsdricka
Torsdag 15 juli kl. 8.00 Plats: Hos Anders Mattsson, Hablingbo
Begränsat antal deltagare. Anmälan till Ann Calissendorff Smith 070 6484046

• Liekurs med Hjalmar Croneborg
Söndagen 18 juli kl.9.00 Plats: Kuse änge
Begränsat antal deltagare. Anmälan till: Gunnel Fransson 076 8043743

• Slåtter och höbärgning
Lördagen den 24 juli kl.10.00 Plats: Kuse änge

• Årsmöte i samband med slåttern
Lördagen den 24 juli kl.13.30 Plats: Kuse änge

• Slåttergudstjänst
Söndag 25 juli kl.10.30 Plats: Kuse änge
Ta med eget fika. Ansvarig: Stenkumla församling.

• Brudgummen - berättarkonsert med Helena Wessman 
Torsdag 27 juli 18.30 Plats: Kuse änge
Begränsat antal deltagare. Avgift.
Anmälan till Vuxenskolan 0498-205070  mejl:[email protected]

• Spontanspel i änget
Söndag 8 augusti kl.13.00 Plats: Kuse änge
Ta med eget fika. Kontakt: Helge Gardelin 0498 272797

• Tjärsmörning av stugan i Kuse änge
Lördag 21 augusti kl. 10.00 (flyttas till annan dag vid regn)
Kontakt: Klary Larsson 070 9281572

• Svampvandring med Åke Edvardsson
Kolla hemsidan för tid och plats, troligen sent i september eller tidigt i oktober.
Ansvarig: Ann-Bodil Berggren 070 4226882

* Västerhejdekrönikan delas ut i november, december.

• Tomtejakt i Kuse änge
20 december – Tjugondag Knut

Förening:

Västerhejde Hembygdsförening

Ändrad av: Västerhejde Hembygdsförening (2021-03-24 17:59:38) Kontakta föreningen
Skapad av: Helge Fransson (2012-05-19 14:58:21) Kontakta föreningen