Bli medlem

Idag har vi i Västerhejde Hembygdsförening ungefär 700 medlemmar. De flesta  bor året runt i Västerhejde, men det finns också många utflyttade, som vill ha  kvar kontakten med sin gamla hemsocken.Ytterligare en kategori är alla medlemmar som bor här på sin fritid och då  gärna deltar i våra aktiviteter. Medlemskapet är öppet för alla  intresserade.

Om Du vill bli medlem bör Du sätta in årsavgiften på Bankgirokonto 540-2631, Västerhejde Hembygdsförening. Enskilda medlemmar betalar 100 kr/år och  familjer 125 kr/år. 

Glöm inte att skriva in för vilket år medlemsavgiften gäller, alla familjemedlemmars namn och Er adress på inbetalningskortet - även vid betalning via  datorn.

Frågor maila [email protected]

Välkommen som medlem! / Styrelsen