Västgötabygden


Image

Tidskriften ges ut av Västergötlands Hembygdsförbund som en medlemsförmån.
Självklart kan du som icke medlem också prenumerera på tidningen. Den uppskattas av många!

Innehållet i tidskriften behandlar bland annat hembygdsarbete, natur- och kulturminnesvård.
Tidskriften utkommer med 6 nummer varje år.
Tidningen läggs i sin helhet ut på nätet någon månad efter utgivningstiden.

Men, inget går väl upp mot att läsa med tidningen i sin hand, så glöm inte att prenumerera på tidskriften, det är  bara då förbundet kan ge ut den! Prenumerationspriset med den kostnad vi har nu är inte mer än att tidskriften självfinansieras och detta tack vare att det inte tas ut några andra ersättningar än rena omkostnader.
Har du inte har tecknat ett medlemskap i din närmaste förening vill styrelsen hänvisa dig till en kontakt med vår kanslist Eva Mann. Kontaktuppgifter finns nedan på denna sida!

  • En enskild prenumeration kostar 200:- för 1 år.  
  • Vid minst 10 ex. (i samma beställningslista) rabatteras priset till 180:-/prenumeration.

Listan skickas till Västergötlands Hembygdsförbund: [email protected]
Avgiften erläggs på en inbetalning till Västergötlands Hembygdsförbunds bankgiro 378-5383.

Tips till anslutna föreningar:
Ge en uppskattning med ett årsabonnemang på Västgötabygden till samtliga i styrelsen och till alla andra välförtjänta föreningsmedlemmar och "ideella arbetsmyror" i hembygdsföreningarna.  
PS! Glöm inte att också teckna några abonnemang till era närbelägna skolor, äldreboende och andra "inrättningar", d.v.s. visa att hembygdsföreningen bryr sig på olika samhällsplan. Den omtanken kommer med stor sannolikhet att betala sig!

Publikationsdatum för tidskriften:
Nr 1: 22-28/2
Nr 2: 25-28/4
Nr 3: 24-30/6
Nr 4: 24-30/8
Nr 5: 26-30/10
Nr 6: 24-28/11

Läs gärna respektive utgivningsnummer på nätet också! Tidningen kommer upp i ett separat fönster som en pdf-fil.

År 2024: Nr 1,   Nr 2,

År 2023: Nr 1Nr 2Nr 3Nr 4,  Nr 5,  Nr 6

År 2022: Nr 1Nr 2Nr 3,  Nr 4,  Nr 5,  Nr 6
År 2021:
Nr 1Nr 2,  Nr 3Nr 4Nr 5Nr 6
År 2020:
 Nr 1Nr 2Nr 3Nr 4Nr 5Nr 6 
År 2019: Nr 1
 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6
År 2018: Nr 1Nr 2Nr 3Nr 4Nr 5Nr 6
År 2017: Nr 1,  Nr 2,  Nr 3,  Nr 4Nr 5Nr 6  
År 2016: Nr 1,  Nr 2,  Nr 3,  Nr 4,  Nr 5,  Nr 6
År 2015:
 Nr 1,  Nr 2,  Nr 3,  Nr 4,  Nr 5,  Nr 6
År 2014: Nr 1,  Nr 2,  Nr 3,  Nr 4,  Nr 5,  Nr 6
År 2013: Nr 1,  Nr 2,  Nr 3,  Nr 4,  Nr 5,  Nr 6   
År 2012: Nr 1
,  Nr 2,  Nr 3,  Nr 4,  Nr 5,  Nr 6
År 2011: Nr 1,  Nr 2,  Nr 3,  Nr 4,  Nr 5,  Nr 6
År 2010: Nr 1,  Nr 2,  Nr 3,  Nr 4,  Nr 5,  Nr 6
År 2009: Nr 1,  Nr 2,  Nr 3,  Nr 4,  Nr 5,  Nr 6
År 2008:                                 Nr 4
,  Nr 5,  Nr 6

Om du är intresserad av äldre lösnummer av tidskriften så hör av dig till förbundet, på telefon eller per e-post:

Tel: 0512-10550
Epost: [email protected]

 

Förening:

Västergötlands Hembygdsförbund

Skapad av: Jan-Olof Berglund (2012-03-09 00:14:02) Kontakta föreningen
Ändrad av: Jan-Olof Berglund (2024-06-02 16:35:17) Kontakta föreningen