Väster Silfbergs Vänner (VSV) grundades den 14 feb. 1990. Vi har till ändamål att värna om kulturen och miljön runt Väster Silfberg och dess närområde. I dagsläget har vi 65 medlemmar samt en hedersmedlem. Vi välkomnar alltid så väl nya aktiva medlemmar som stödmedlemmar.
I området finns en ladugård med grillplats både inne och ute samt en vacker gärdsgård som rustades 2016. Detta är en fin plats för så väl födelsedagar som andra tillställningar. Här håller vi berättar- och trivselkvällar som är en tradition som vi hoppas kunna fortsätta med även i framtiden.


Förening:

Väster Silfbergs Vänner

Skapad av: Väster Silfbergs Vänner (2012-02-06 16:31:04) Kontakta föreningen
Ändrad av: Väster Silfbergs Vänner (2017-05-16 21:36:19) Kontakta föreningen